Održavanje realnog IT sistema Sinopsis

Cilj kursa: Cilj ovog kursa je sticanje praktičnog radnog iskustva iz oblasti održavanja mrežne infrastrukture.  Definisanje kriterijuma dobrog i lošeg rada mreže. Korišćenje alata za praćenje performansi rada mreže.

 

Preduslov za polaganje: položeni MA i SA.

 

Sadržaj kursa:

          Definisaje etalona u odnosu na koje se poredi stanje mreže

          Alati za merenje odstupanja u odnosu na definisane etalone

          Održavanje standardnog ponašanja mreže

          Analiza protokola

          Alati za nadgledanje mreže (IP monitor i dr.)

          Definisanje vrste podataka koje se prikupljaju

          Iskorišćenost mreže

          Odnos protoka mreže i propusnog opsega mreže

          Provera efikasnosti mreže

          Analiza mrežnog prenosa

          Otkrivanje uzroka lošeg prenosa

          Prikupljanje podataka o svim radnim stanicama u mreži

          Provera mrežne aktivnosti

          Distribucija paketa prema veličini

          Mrežni trendovi

          Prikupljanje informacija

          Pravljenje statistika

          Stopa grešaka

          Provera paketa

          Provera vitalnih parametara mreže.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.