Program InternetAcademy

Online Sales & E-business Development ‚Äď Kako pravilno voditi prodaju na internetu

Internet danas pruŇĺa sjajne moguńánosti za pokretanje i vońĎenje e-trgovine, bez obzira da li se radi o postojeńáoj kompaniji koja Ňĺeli da poveńáa broj kanala prodaje ili je u pitanju nova kompanija koja je osnovana sa ciljem da se bavi internet trgovinom.

Program Online Sales & E-business Development¬†stavlja podjednaki fokus na razvijanje i vońĎenje online prodavnica u korporativnom okruŇĺenju, okruŇĺenju malih i srednjih kompanija, kao i u sektoru startap kompanija, mikro preduzeńáa i preduzetnika.

Nauńćite kako da uspeŇ°no pokrenete prodaju na internetu!

Program Online Sales & E-business Development se sastoji od 35 predmeta koji se pohańĎaju u dva semestra. Nakon zavrŇ°enog programa moŇĺete da steknete jedno od struńćnih zvanja:¬†

 • Online Sales Manager/Analyst
 • E-business Development Manager
 • Online Revenue Manager¬†
 • Portal Product Manager
 • Consumer Acquisition Manager¬†
 • Online Sales Strategist

 

Online Sales & E-business Development plan i program 2016/2017.

I HALF

No. Code Class No. of classes
1.   OSB Online Sales Basics   12
2.  MPO Management and Business Organisation  20
3.  ECB E-commerce Basics   12
4.  EBI E-Business  9
5. PR PR and Business Communications  18
6. MIT Marketing in iT  18
7. IM Internet marketing  12
8. SCRM Sales and CRM  18
9. STRMA Strategic marketing  6
10. MMA International marketing  6
11. BE Business Ethics  3
12. KMP Quantitative Business Methods  6
13. S Sponsorship  3
14. CR Corporate Responsibility  3
15. EL1  English Language 1  online

II HALF

No. Code Class No. of classes
16.  BF Business Fundamentals  16
17.  BE IT Business and Entrepreneurship  16
18.  SGEB Starting and Growing Internet Business  8
19. OJSC  Online Journalism and Sellable Content  16
20.  WAB Web Analytics Basics  6
21.  OPDR Online Product Development & Revenue Management   8
22.  ORMA Online Retention Marketing Management & Affiliate Marketing  8
23.  CB Consumer Behaviour  6
24.  BREND Branding  6
25.  IMAK Intergated marketing activities  6
26.  ILB Internet law basics  6
27.  SEM SEO & PPC  24
28.  OOEM Online operations effectivity measurement & optimisation  12
29.  IMP Internet marketing plan  6
30.  OSMP Online Sales Management & Planning  12
31.  ICB Internet consumer behaviour  6
32.  WDM Web design for managers  6
33.  OBD Online Business Development  12
34.  EL2 English Language 2  online
35.  FCE FCE/BEC Vantage*  online

* Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohańĎati samo polaznici koji su zavrŇ°ili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru Ň°kolovanja na Online Sales & E-business Development¬†programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veŇ°tina - Personal Development Program, koji ńáe vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera meńĎu struńćnjacima u vaŇ°em poslu. Saznajte viŇ°e o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u tradicionalnoj i e-learning varijanti.

Predavanja su krajnje zanimljiva i prilagońĎena predznanju polaznika. Ono Ň°to je karakteristińćno jeste da je polaznicima u toku svakog predavanja predmet izuńćavanja predstavljen ne samo teorijski, veńá i praktińćno, na mnoŇ°tvu zanimljivih primera koji predstavljaju najbolju praktińćnu obuku za samostalan rad odmah nakon zavrŇ°etka Ň°kolovanja.

 

Tim vrhunskih predavańća

Znanja i veŇ°tine za uspeŇ°no vońĎenje internet prodaje, online marketinga i komunikacije, kao i elektronskog poslovanja preneńáe vam najuspeŇ°niji struńćnjaci iz ovih oblasti. Sve kurseve i predavanja u okviru smerova na ITAcademy pripremili su ljudi koji su lideri internet poslovanja u regionu i vrhunski predavańći, spremni da vam se u potpunosti posvete i od vas stvore vrhunske struńćnjake online marketinga, prodaje i biznisa!

 

Obezbedite sebi meńĎunarodno priznate sertifikate:

҆kolovanjem na smeru Online Sales & E-Business Development obezbedińáete sebi prestiŇĺne meńĎunarodne diplome i sertifikate koji vam daju ogromnu prednost pri zapoŇ°ljavanju:

 • CAM Level 4 Diploma in Digital Marketing
 • CIM Level 3 Foundation Certificate in Marketing,
 • IQN Diploma in Marketing,
 • Google AdWords & Analytics sertifikati

TakońĎe, nakon kompletiranja Online Sales & E-business Development¬†programa na ITAcademy, moŇĺete dobiti i jedan od ova dva sertifikata:

 • Sertifikat ITAcademy o odsluŇ°anom Online Sales & E-business Development¬†programu,
 • ITAcademy Certified Online Sales & E-business Development¬†Manager sertifikat¬†

Da li ima mesta na Online Sales & E-business Development programu?
Proverite, upisni rok je u toku

upisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde.