Osnove 3D produkcije

Opis kursa

Kurs predstavlja osnove 3D produkcije kroz program Autodesk 3DS Max ili Maya i sadrži uvod u sam program i njegove bazične elemente i mogućnosti.

Cilj kursa

Cilj kursa je upoznavanje polaznika sa upotrebom programa 3DS Max ili Maya, njegovim kontrolama i funkcionalnošću. Polaznik će nakon odslušanog kursa biti osposobljen da bazično rukuje programom Max ili Maya i da proizvede radove nižeg nivoa.

Sadržaj kursa:

 • Upoznavanje s tehnologijom i terminologijom
 • Osnovna organizacija projekta i upravljanje scenom
 • Osnovni elementi interfejsa
 • Koncept i manipulacija prostorom
 • Parametarski objekti (primitives) i njihovi atributi (max)
 • Osnovni transform alati
 • Osnovna organizacija scene 
 • Osnove manipulisanja modifier-ima (max)
 • Koncept noda i njegova upotreba, shape and transform nodes (maya)
 • Rukovanje hypergraph-om (maya)
 • Osnovni render

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.