Poslovni bonton

Opis kursa

U poslovnom svetu najvažniji je utisak koji ostavljate, a kako vas ne bi pratila loša reputacija, morate voditi računa o poslovnom bontonu. Novija istraživanja pokazuju da greške na poslu prave i oni s dugogodišnjim radim iskustvom, a među najčešćima su kašnjenje, pogrešno predstavljanje zaposlenih, nepoznavanje kulture i običaje drugih zemalja.

U ovom kursu su obrađena osnovna pravila poslovnog bontona, a posebno se obraća pažnja na poslovne protokole i na najčešće greške koje se čine, i to kako da ih izbegnete. Objašnjeni su i aspekti i pravila verbalne i neverbalne komunikacije prilikom svakodnevnog poslovanja, pravila oblačenja kao i pravila prilikom poslovanja sa saradnicima iz različitih zemalja.

Cilj kursa

Cilj kursa ja da vas upozna sa osnovnim pravilima poslovnog bontona kako biste u svim situacijama ostavili utisak profesionalnosti i visoke poslovne kulture ophođenja. Naučićete osnovna i aktuelna pravila poslovne komunikacije i protokola u našem i međunarodnom poslovnom okruženju.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.