Print media technology

Cilj kursa

Razvoj kompjuterske tehnologije i digitalnih medija u mnogome je promenio sliku stvaralačkog procesa koji za cilj ima kreiranje vizuelnih rešenja kako u klasičnom štampanom tako i u novomedijskom digitalnom okruženju. Polaznici će kroz ovaj kurs imati prilike da se upoznaju sa osnovnim principima rada u stampanim medijima: Pripremom za štampu, rad sa paletama boja, separacijom boje, osnovnim tipografskim principima.

Alati

U sklopu ovog kursa obrađivaće se sledeći alati:  Photoshop, Indesign, Illustrator, Acrobat.

Sadržaj kursa

  • Karakterisitke štampanih medija
  • Upoznavanje sa principima rada u štampanim medijima
  • Tipografski elementi
  • Rad sa bojama
  • Priprema za štampu

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.