Produkcija

Opis kursa

Kurs izučava proceduru za kreiranje i pripremu Max ili Maya projekta za različite tipove projekata i sinhronizaciju Max ili Maya projekata sa ostalim produkcionim komponentama.

Cilj kursa

Osposobljavanje polaznika za samostalnu finalizaciju projekta za različite produkcione grane.

Sadržaj kursa:

  • Vrste izlaznih formata i njihova upotreba
  • Pasovi i osnove kompozitinga
  • Proizvodnja 3D elemenata za igre
  • Priprema 3D objekata za web
  • Matte paint i camera mapping

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.