Project - IT Management

Cilj završnog projekta na programu IT Menadžment jeste sistematizacija stečenih znanja iz svih postojećih oblasti i provera usvojenog znanja i veština. Projekat se sastoji od pravljenja stručnog rada na odabranu temu, odobrenog od strane stručne komisije, koji izabranom problemu pristupa iz svakog ugla neophodnog za uspešnog IT menadžera: vođenja projekata, marketinga, ljudskih resursa, menadžmenta, testiranje i implementacije softvera kao i finansijskog menadžmenta. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, rad se brani pred komisijom.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.