Projekat Sinopsis

Cilj: Samostalna izrada projekta. Primena stečenih znanja u rešavanju konkretnih problema. Izrada završnog rada kao implementacija svih znanja stečenih tokom školovanja na ITAcademy.

 

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.