Računarska matematika

Cilj kursa: Savladavanje algebre i diskretnih struktura je od fundamentalne važnosti za kompjuterske nauke. Usko vezane za algoritme i strukture podataka, diskretne strukture obuhvataju neophodnu matematičku osnovu za buduće IT stručnjake. Upoznavanje sa elementima finansijske matematike i statistike.

 

Preduslov za polaganje: Nema.

 

Sadržaj kursa:

          Funkcije

          Preslikavanje

          Brojni sistemi

          Osnovi logike

          Relacije

          Operacije

          Tehnike dokazivanja

          Matematička indukcija

          Linearna algebra

          Matrice

          Determinante

          Vektorska algebra

          Statistika

          Finansijska matematika

          Procentni račun

          Kamatni račun

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.