Service Communication Application

Opis kursa:

Kurs obrađuje tematiku izgradnje i modifikacije Windows i web servisa kroz Windows Communication Foundation tehnologiju. Pored tehnika za kreiranje i kontrolu web servisa na serverskoj strani, kurs obrađuje i tehnike konzumacije web servisa od strane klijenta.

Cilj kursa:

Kurs ima za cilj da osposobi korisnika za kreiranje Windows servisa, kao i web servisa putem Windows Communication Foundation tehnologije. Nakon odslušanog kursa, polaznik će biti u stanju da samostalno kreira, osigura, modifikuje i prati Windows Communication Foundation servise, kao i da ih konzumira uz pomoć samostalno kreiranih aplikacija. Polaznik će biti upoznat sa pojmovima karakterističnim za web servise.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.