Sigurnost i zaštita softvera

Cilj kursa: Cilj kursa Sigurnost i zaštita softvera je spoznati sve veći značaj zaštite i sigurnosti u softverskim sistemima. Naučiti osnovne tehnike zaštite prilikom pisanja programa i izbegavanja sigurnosih propusta. Testiranje i otkrivanje bug-ova u programu. Softverska i hardverska kontrola prava pristupa podacima i resursima. Tehnike kriptovanja podataka u cilju zaštite.    

 

Preduslov za polaganje: Položen IIT.

 

Sadržaj kursa:

           Značaj zaštite softverskih rešanja

           Tehnike pisanja softverskih programa

           Kontrola prava pristupa softverskim mudulima

           Korišćenje source safe rešenja

           Testiranje programa

           Otkrivanje sigurnosnih propusta

        Prava pristupa i autorizacija

        Obezbedjenje rada u ekstremnim uslovima

        Zaštita podataka

        Gubitak podataka

        Pojam i značaj kriptovanja

        Simetrično i asimetrično kriptovanje

        Kriptovanje javnim ključem

        Kriptovanje tajnim ključem

        Sigurnosni protokoli (SSL)

        Prety Good Privacy (PGP)

            Digitalni potpis

        Zaštita računara

        Zaštita napajanja

        Zaštita na Internet-u

        Mehanizmi oporavka (vraćanje podataka sa hard diska)

        Značaj kreiranje backup-a.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.