Sigurnost i zaštita softvera Sinopsis

Cilj kursa: Cilj kursa Sigurnost i zaštita softvera je spoznati sve veći značaj zaštite i sigurnosti u softverskim sistemima. Naučiti osnovne tehnike zaštite prilikom pisanja programa i izbegavanja sigurnosih propusta. Testiranje i otkrivanje bug-ova u programu. Softverska i hardverska kontrola prava pristupa podacima i resursima. Tehnike kriptovanja u cilju zaštite.

 

Preduslov za polaganje: Položen IIT.

 

Sadržaj kursa:

           Značaj zaštite softverskih rešanja

           Tehnike pisanja softverskih programa

           Kontrola prava pristupa softverskim modulima

           Korišćenje source safe rešenja

           Testiranje programa

           Otkrivanje sigurnosnih propusta

        Prava pristupa i autorizacija

        Obezbedjenje rada u ekstremnim uslovima

        Zaštita podataka

        Gubitak podataka

        Pojam i značaj kriptovanja

        Simetrično i asimetrično kriptovanje

        Kriptovanje javnim ključem

        Kriptovanje tajnim ključem

        Sigurnosni protokoli (SSL)

        Prety Good Privacy (PGP)

            Digitalni potpis

        Zaštita računara

        Zaštita napajanja

        Zaštita na Internet-u

        Mehanizmi oporavka (vraćanje podataka sa hard diska)

        Značaj kreiranje backup-a.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.