Skripting

Opis kursa

Kurs upoznaje polaznika sa konceptom skriptinga i plugin-ing-a u Maxu ili Maya-i kao i programiranja uopšte.

Cilj kursa

Polaznik će nakon odslušanog kursa biti sposoban za razumevanje osnovnih programerskih koncepata.

Sadržaj kursa:

  • Osnove skriptiranja u Maxu i Maya-i
  • upoznavanje sa script editorom
  • Osnovi programiranja (tipovi podataka, promenljive, kontrola toka, funkcije)
  • Kreiranje i korišćenje MEL skripti (maya)
  • Kreiranje i korišćenje izraza
  • Macro recorder
  • Visual MAXScript editor (max)
  • Programabilna kontrola animacije

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.