Software engineering

Cilj kursa: Cilj kursa Softversko inženjerstvo je shvatiti i naučiti kompletan proces softverskog razvoja, od analize zahteva i izrade specifikacije, preko implementacija projekta i njegovog testiranja, do isporuke, održavanja i pružanja tehničke podrške. Kurs predstavlja integraciju nekoliko disciplina kompjuterske nauke, koje uključuju planiranje projekta, izbor tehnologije i alata, testiranje i osiguranje kvaliteta (QA).

 

 

Sadržaj kursa:

§          Dizajn i analiza sistema

§          Izrada specifikacije

§          Razvoj softvera

§          Objektno orijentisan dizajn

§          Metodi i tehnike dizajna softvera

§          Predvidjanje i otkrivanje kritičnih delova projekta

§          Predvidjanje mesta za proširenje sistema

§          Značaj debugging-a

§          Testiranje programa

§          Održavanje sistema

§          Troškovi razvoja i održavanja sistema

§          Metode optimizacije

§          Pisanje dokumentacije

§          Servisiranje i podrška korisnicima.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.