Software Testing Foundation

Opis kursa:

Software testing je aktivnost koja obuhvata ceo proces razvoja i održavanja i predstavlja važan deo kompletne konstrukcije softvera. Na kursu se obrađuju oblasti softverskog testiranja prema IEEE Software Engineering Body of Knowledge, vrste i tipovi grešaka, kao i jedinično testiranje, integralno testiranje i kriterijumi za završetak testiranja.

Cilj kursa:

Shvanje uloge i značaje softverskog testiranja u procesu razvoja softverskog sistema. Na kraju kursa, moći ćete da prepoznate važnost pravovremenog planiranja testiranja, a bićete upoznati i sa tehnikama testiranja, različitim fazama testiranja i preporučenim praksama.

Sadržaj kursa:

 • Fundamenti softverskog testiranja
 • Terminologija testiranja
 • Selekcija kriterijuma testiranja
 • Efikasnost testiranja
 • Teoretska i praktična ograničenja testiranja
 • Nivoi testiranja
 • Test jedinice
 • Integralni test
 • Sistemsko testiranje
 • Ciljevi testiranja
 • Prihvatljivost testiranja
 • Alfa i beta testiranje
 • Regresioni testovi
 • Stres test
 • Tehnike testiranja
 • Specifikacijski zasnovana testiranja
 • Ad-hoc testiranja
 • Code based testiranja
 • Merenje testiranja
 • Test proces
 • Test aktivnosti
 • Upravljanje testiranjem
 • Test dokumentacija

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.