SQL administration

Cilj kursa

Kurs takođe obuhvata dizajniranje SQL server baze podataka, održavanje i administraciju SQL servera, čime se zaokružuje znanje programera u kreiranju projekata ili aplikacija, povezanih sa pripadajućom bazom podataka.

Sadržaj kursa

  • Klijent-server baze podataka
  • Dizajniranje SQL Server baze podataka
  • Ograničenja i referencijalni integritet
  • Administracija i bezbednost SQL servera
  • Kreiranje rezervnih kopija i restauracija baze
  • Uskladištene procedure
  • Korisnički definisane funkcije
  • Transakcije i zaključavanje

 

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.