Tabele vremenskih rokova i iznosa rata plaćanja školarine

   Plaćanje školarine se vrši u skladu sa sledećim tabelama:

 

          na dve rate tokom školske godine (uračunat popust 5%)

 

 

IZNOS SA POPUSTOM

I RATA

do 20.07.

II RATA

do 31.01.

BASIC STUDIES

1425

712.5

712.5

STANDARD STUDIES

1662.5

831.25

831.25

EXCLUSIVE STUDIES

1900

950

950

DISTANCE LEARNING

1425

712.5

712.5

 

 

          na šest rata tokom školske godine

 

 

IZNOS

I RATA
- do 20.07.

II RATA
-do 30.10.

III RATA
- do  30.11.

BASIC STUDIES

1500

375.00

187.50

187.50

STANDARD STUDIES

1750

437.50

218.75

218.75

EXCLUSIVE STUDIES

2000

500.00

250.00

250.00

DISTANCE LEARNING

1500 

375.00 

187.50 

187.50 

 

IZNOS

IV RATA
-do 31.01.

V RATA
- do 15.03.

VI RATA
- do 30. 04.

BASIC STUDIES

1500

375.00

187.50

187.50

STANDARD STUDIES

1750

437.50

218.75

218.75

EXCLUSIVE STUDIES

2000

500.00

250.00

250.00

DISTANCE LEARNING

1500

375.00 

187.50 

187.50 

 

 

          na dvanaest rata tokom školske godine (uračunato uvećanje cene 5%).

 

 

IZNOS

SA UVEĆANJEM

RATA

do 5.-og u mesecu

BASIC STUDIES

1575

131.25

STANDARD STUDIES

1837

153.13

EXCLUSIVE STUDIES

2100

175

DISTANCE LEARNING

               1575

 131.25

 

Napomena:

         plaćanje se vrši u dinarskoj protiivvrednosti na dan plaćanja po srednjem zvaničnom kursu Narodne Banke Srbije

          u cenu je uračunat porez na dodatu vrednost.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.