Teksturiranje, osvetljenje i render

Opis kursa

Kurs izučava tehnike za kreiranje, pripremu i apliciranje tekstura na modele, kreiranje materijala, rukovanje osvetljenjem na sceni i različite tipove rendera.

Cilj kursa

Cilj kursa je da nakon njegovog slušanja, polaznik bude u stanju da samostalno finalizira scenu u Max-u, dodajući teksture i materijale modelima, i adekvatno osvetljenje kompletnoj sceni. Polaznik će takođe moći da izvrši optimizovan render scene i tako zaokruži kompletan proizvodni proces Max ili Maya projekta.

Sadržaj kursa:

 • Osnovna svojstva materijala
 • Materijal editor (max)
 • Proceduralne i bitmap teksture
 • Šejderi i šejding grupe, multilister, hypershade i visor (maya)
 • UV mapiranje   
 • UV editor
 • Svetala i senke – tipovi i atributi
 • Kamere
 • Rukovanje rendering opcijama i render scene
 • Rukovanje različitim sistemima za renderovanje (scanline (max), mental ray, maya softvare (maya))
 • Napredno svetlo i render (Ambient occlusion, HDRI, Global Illumination )
 • Optimizacija izlaza

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.