Testovi iz oblasti Marketing

U nastavku su dati samo neki od testova iz oblasti Marketing.

 

Šifra

Naziv testa

Broj pitanja

Predvidjeno vreme

Pokretanje

TM01

Teorija marketinga

30

30 minuta

Počni test

PR01

Prodaja

30

30 minuta

Počni test

IM02

Internet marketing

30

30 minuta

Počni test

ZVT01

Znanje i veštine telefoniranja

30

30 minuta

Počni test

PP04

Poslovno ponašanje

30

30 minuta

Počni test

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.