Testovi iz oblasti Menadžment

U nastavku su dati samo neki od testova iz oblasti Menadžment.

 

RB

Naziv testa

Broj pitanja

Predvidjeno vreme

Pokretanje

SM01

Strateški menadžment

30

30 minuta

Počni test

TM01

Teorija menedžmenta

30

30 minuta

Počni test

3

Menadžment I

30

30 minuta

Počni test

4

Menadžment II

30

30 minuta

Počni test

SM01

Samovrednovanje

30

30 minuta

Počni test

PR01

Da li ste preduzetnik ili birokrata?

30

30 minuta

Počni test

SA01

Sastanci

30

30 minuta

Počni test

PT02

Pripadnost timu

30

30 minuta

Počni test

MK01

Koliki ste Makijavelista?

30

30 minuta

Počni test

MLJR02

Menadžment ljudskih resursa

30

30 minuta

Počni test

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.