Uspešno vođenje sastanaka

Opis kursa

Poslovni sastanci predstavljaju neobično važan deo ukupnog poslovnog života. Loše upravljanje poslovnim sastancima može imati pogubne efekte na ukupnu poslovnu uspešnost organizacije i može negativno uticati na upravljanje vremenom i stepen organizovanosti u organizaciji, na međuljudske odnose i na kraju i na donošenje poslovnih odluka.

Svrsishodni sastanci doprinose većoj efikasnosti i efektnosti organizacije istovremeno skraćujući vreme utrošeno na  sastanke. Koliko puta vam se dogodilo da satima sedite u neudobnoj stolici na takozvanom „sastanku", a da pri tom nemate predstavu o čemu se tu zapravo radi?

Ovaj kurs opisuje proces planiranja i pripreme sastanka, zatim, vođenje sastanka i na kraju njegovo zatvaranje i evaluaciju. Objašnjene su tehnike za generisanje ideja i pronalaženje kreativnih rešenja. Osim toga, objašnjeno je i donošenje odluka na modelima koji se u tom slučaju mogu koristiti i navedene su tehnike za rešavanje problema.

Kroz ceo kurs polaznici će se susretati sa primerima pomoću kojih će uspeti da se još više približe ovoj temi i njenoj primeni. Deo kursa posvećen je i virtualnim sastancima i njihovim karakteristikama.

Cilj kursa

Osnovna svrha ovog kursa je da polaznici shvate proces planiranja, pripreme, vođenja i evaluacije sastanka (i virtualnih sastanaka). Pored toga, polaznici će se upoznati sa metodama za generisanje ideja i razvijanje kreativnog mišljenja.

takođe, imaće i priliku da nauče da primenjuju različite tehnike za generisanje ideja, kao što su: šest šešira, brainstorming i brainwritting. Dodatno, polaznici će umeti da primene i metode za rešavanje problema, među kojima su najznačajnije mape uma i 5 whys.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.