Veštine jasne i uverljive prezentacije

Opis kursa

Kurs Veštine jasne i uverljive prezentacije govori, kao što i sam naziv kaže, o veštinama koje je neophodno posedovati kako bi prezentacija bila što uverljivija i jasnija. U kursu je reč o načinu pripreme prezentacije, o faktorima koji pozitivno utiču i faktorima koji negativno utiču na jasnost i uverljivost prezentacije, o strahu od javnog nastupa i savladavanju treme.

Takođe, kurs opisuje i održavanje same prezentacije, kao i to kakvu ulogu ima govor tela prilikom održavanja prezentacije. Sve to sa ciljem kako bi prezentacija bila jasna i uverljiva.

Cilj kursa

Cilj kursa Veštine jasne i uverljive prezentacije je da polaznika nauči da primenjuje osnovne veštine prilikom izlaganja, a sve u clju da prezentacija bude jasna i uverljiva. Takođe, cilj ovog kursa je da polazniku otkrije načine dobrog prezentovanja, tajne izrade dobre PowerPoint prezentacije, kao i značaja govora tela i načine savladavanja treme tokom prezentovanja.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.