Web Applications Development

Opis kursa:

Kurs obrađuje kreiranje naprednih web aplikacija uz pomoć Microsoft MVC frameworka i Web Forms tehnologija. Unutar kursa proučavaju se tehnike za kreiranje kompleksnih, frekventnih i skalabilnih web aplikacija, kao i RIA aplikacija uz pomoć Microsoft Silverlight tehnologije.

Cilj kursa:

Cilj je osposobljavanje korisnika za samostalno projektovanje i realizaciju kompleksne, dinamičke, database-driven web aplikacije, bazirane na Web Forms i MVC tehnologiji. Nakon odslušanog kursa, korisnik će moći da kreira sopstvenu web aplikaciju i izvrši njeno objavljivanje na IIS serveru.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.