XML Web Services

Cilj kursa

Upoznavanje sa principom rada distribuiranih aplikacija i XML Web servisima kao bazom savramenih distribuiranih aplikacija. Kurs obuhvata pronalaženje i korišćenje postojećih Web servisa kao i kreiranje i održavanje sopstvenih Web servisa.

Sadržaj kursa

 • Pristup i manipulacija XML podacima
 • Arhitektura XML Web servisa
 • Tehnologije XML Web servisa (HTTP, XML i SOAP)
 • Kreiranje klijenata Web servisa
 • Kreiranje Web metoda
 • ADO.NET i Web servisi
 • Obrada izuzetaka u XML Web servisima
 • Definisanje i obrada SOAP Heder-a
 • Distribucija i objavljivanje Web servisa
 • Opis Web servisa
 • Pronalaženje Web servisa
 • Sigurnost XML Web servisa

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.