Zaštita IT infrastrukture Sinopsis

Cilj kursa: Cilj kursa Zaštita IT infrastrukture je spoznati sve veći značaj zaštite i sigurnosti u IT sistemima. Naučiti osnovne tehnike zaštite na Internet-u, kao i načine softverske i hardverske kontrole prava pristupa podacima i resursima. Tehnike kriptovanja podataka u cilju zaštite.

 

Preduslov za polaganje: Položen IIT.

 

Sadržaj kursa:

          Značaj zaštite u Informacionim tehnologijama

          Fizička zaštita i obezbedjenje sistema

          Zaštita računara

          Obezbedjenje rada u ekstremnim uslovima

          Zaštita podataka

          Gubitak podataka

          Pojam i značaj kriptovanja

          Simetrično i asimetrično kriptovanje

          Kriptovanje javnim ključem

          Kriptovanje tajnim ključem

          Sigurnosni protokoli (SSL)

          Prety Good Privacy (PGP)

          Digitalni potpis

          Prava pristupa i autorizacija (smart kartice)

          Zaštita mreža

          Bezbednosna pitanja u mrežama

          Zaštita napajanja

          Zaštita na Internet-u

          Mehanizmi oporavka (vraćanje podataka sa hard diska)

          Značaj kreiranje backup-a.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.