Zašto softversko inženjerstvo

Danas je softver prisutan gotovo u svim aspektima našeg života, uključujući i sisteme od presudnog značaja za naše zdravlje i život generalno, čime je i softversko inženjerstvo danas važnije nego ikada.

Softver nam je omogućio da radimo poslove brže i efikasnije nego ranije. Prisetimo se kako smo živeli pre pojave programa za obradu teksta, elektronske pošte i slično. Softver podržava održavanje i spasavanje života u medicini, koristi se u razvoju većine industrijskih grana, u poljoprivredi, transportu... Pored toga, softver je omogućio da primenjujemo stvari koje nekada nismo ni mogli da zamislimo: mikrooperativne zahvate, multimedijalno obrazovanje, robotiku i mnoge druge.

Da li smo zadovoljni sa svim postojećim softverskim sistemima? Da li uvek rade na očekivan način?

Softver nije bez problema, često sadrži veliki broj grešaka i nedostataka. Sistemi neočekivano padaju, proizvodjači često izbacuju zakrpe i dopune softvera.

Proizvodnja kvalitetnog softvera je umetnost i nauka. Softver inženjeri proučavaju računarske mehanizme i teorije da bi je učinili produktivnijom i efikasnijom. Razvoj softvera mora da se vrši na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima, kako bi se odgovorilo zahtevima tržišta za brzom isporukom kvalitetnog softvera.

Softver, kao finalni proizvod tog procesa, mora da obezbedi kvalitet i pruži pozitivan doprinos načinu na koji živimo. Zbog toga se danas izuzetno velika pažnja poklanja softverskom inženjerstvu.

Prema podacima biroa rada u USA (Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, USDL 05-2145: Occupational Employment and Wages, November 2004), 2004. godine je bilo preko 750.000 softverskih inženjera zaposlenih u USA. Trendovi govore o sve većoj potrebi za stručnjacima ovog profila.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.