Zdravlje i upravljanje stresom

Opis kursa

Danas je poznato da stres ima veliki uticaj na fizičko zdravlje i na opšte stanje zadovoljstva. U životu smo okruženi brojnim događajima koji utiču na naš učinak, konstantno nagrizaju naše zdravlje i usmeravaju raspoloženje. Te različite okolnosti nazivamo stresorima, a njihovo delovanje na nas - stres.

Kurs Zdravlje i upravljanje stresom upravo opisuje pojam zdravlja i načine za očuvanje zdravlja koje nam je, između ostalog, neophodno i za funkcionisanje u organizacionim sistemima. Kurs opisuje pojam, faze razvoja, vrste i simptome stresa, kao i izvore stresa koji nastaju tokom života i rada ljudi. Akcenat je stavljen na prevazilaženje stresa u organizaciji i na načine na koje se uspešno može upravljati stresom.

Cilj kursa

Dokazana je veza između mnogih bolesti i stresa, pa je zato postalo još važnije poznavati metode nošenja sa stresom, kvalitetno brinuti o sebi i sprečiti nepotreban oblik stresa. Osnovni cilj kursa  je da vas upozna sa ozbiljnošću posledica koje stres može imati po čoveka i sa uspešnom borbom protiv stresa u toku radnog veka, kako biste što kvalitetnije održavali dobro zdravstveno stanje potrebno za ostvarenje ličnih životnih ciljeva.

Sadržaj kursa omogućiće polaznicima da steknu znanja i veštine u prepoznavanju pojave stresa kod sebe i svojih kolega. To će im pomoći da u stresnim situacijama u okviru organizacije uspešno pomognu sebi i drugima u očuvanju zdravlja, koje je danas neprocenjivo i nezamenljivo.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.