Advanced Java Programming


Opis kursa:

Objašnjava napredne koncepte programiranja kroz Javu, kao i upotrebu specifičnih Java biblioteka. Kurs obrađuje napredni objektni koncept, kroz generičke tipove i refleksiju, napredno rukovanje strimovima, nitima i grafikom.


Cilj kursa:

Osposobljavanje korisnika za praktičnu upotrebu Jave u realizaciji konkretnih rešenja. Korisnik se takođe osposobljava za kreiranje kompleksnih klasa i višenitnih procesa.


Sadržaj kursa:


1. Izgradnja i objavljivanje Java aplikacije

 •     Maven
 •     Ant
 •     Gradle
 •     Java web start
 •     Dokumentovanje java koda
 •     Testiranje (naprednije nego u java core: unit, performance...)


2. Napredno objektno programiranje

 •     Generičke klase
 •     Upravljanje događajima
 •     Refleksija
 •     Anotacije


3. Upravljanje stringovima i datumom

 •     String metode
 •     String buffering i string building
 •     Regularni Izrazi
 •     Prepisivanje toString metode
 •     Klasa Date

    
4. Ulaz izlaz

 •     Tokovi
 •     Pisanje fajlova
 •     Čitanje fajlova
 •     Object stream


5. Rukovanje mrežom

 •     Uvod u mrežu i mrežne protokole na aplikativnom nivou
 •     Upravljanje tcp soketima
 •     Upravljanje udp soketima
 •     Upravljanje http-om


6. Rad sa grafikom - java.awt

 •     Layout-i
 •     Awt kontrole
 •     Crtanje geometrije
 •     Manipulacija tekstom    
 •     Manipulacija slikama
 •     Štampa


7. Višenitno programiranje

 •     Uvod u niti
 •     Kreiranje višenitnih procesa
 •     Konkurencija i sinhronizacija
 •     Kreiranje asinhronih procesa

 

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Prolećni upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde