Application Interface Design-WPF Programming

Opis kursa

Windows Presentation Foundation (WPF) je nova tehnologija za upravljanje novim, vizuelno naprednim Windows i Web aplikacijama. WPF predstavlja grafički podsistem .NET Framework-a 3.0 i direktno je povezan sa XAML-om. Obezbeđuje konzistentan programski model za izgradnju aplikacija i jasnu razliku između korisničkog interfejsa (UI) i Business logike. Cilj kursa je upoznavanje sa arhitekturom WPF-a, XAML-om i alatima za razvoj WPF aplikacija.

Sadržaj kursa:

 • LAYOUT osnove
 • Uvod u XamlPad
 • Upotreba Canvas Panel-a, StackPanel-a, WrapPanel-a, GridPanel-a
 • Rad sa marginama
 • Definisanje redova i kolona, dodeljivanje objekata kolonama, Grid Splitter
 • WPF Kontrole
 • Rad sa ograničenjima (Border), upotreba slike, tekst blokova, kontrole i dugmad
 • Upotreba Scroll Viewer-a i Tool Tips-a, Item kontrola i List Box-eva
 • Upotreba Tab Control-a, rad sa menijem, Rich Content
 • Databinding & Resources
 • Control Templates
 • WPF vizuelne mogućnosti

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Jesenji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde