Kako do četvorogodišnjih veština za manje od 12 meseci?

„Arhitektura saznanja” - jedinstvena metoda učenja

Školovanje na ITAcademy je po mnogo čemu specifično i drugačije. Međutim, ono što ga najviše izdvaja jeste – rezultat. Brzi uspeh naših polaznika.

Godinu dana je dovoljno da od početnika, bez poznavanja informacionih tehnologija, razvijemo profesionalnog, uspešnog i visoko plaćenog sručnjaka. Za veoma kratko vreme – 12 meseci ili manje – moguće je savladati više praktičnih veština nego za tri ili četiri puta duži period na prosečnom računarskom fakultetu.

Kako?

Intenzivan program školovanja, sam po sebi, ne rezultira kvalitetno usvajanje znanja i savladavanje praktičnih veština za rad.
 
Ali, intenzivan program u kombinaciji sa jedinstvenom metodom učenja garantuje rezultate.

U tome je tajna: Jedinstvena metodologija lakog sticanja znanja – Arhitektura saznanja.

Za savladavanje novih veština koristimo zaštićenu metodu učenja pod nazivom Arhitektura saznanja, koja na pravilan način koristi sve savremene medije za prenos znanja. Rezultat je nekoliko puta brže preuzimanje novih informacija.

To, naravno, ne znači da polaznici ne moraju da uče, već da je moguće, u roku od samo 12 meseci, preuzeti i samostalno ovladati veštinama za čije stručno korišćenje je ranije bilo potrebno tri do četiri godine.

Arhitektura saznanja je, kao jedinstvena metodologija, naše autorsko delo, evidentirano i deponovano u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije, pod registarskim brojem 2014/329 A-2014/0019 – Metoda „Arhitektura saznanja.

 

 

Kako se primenjuje „Arhitektura saznanja”?


U toku školovanja na ITAcademy, u proces učenja se možete uključiti na dva načina koji će Vam osigurati da znanja steknete brzo i lako. Svaki od ovih načina je posebno razvijen kako bi izborom najadekvatnije metodologije učenja doprineo poštovanju obrazovnih potreba polaznika i dostizanju planiranih kompetencija. Nastavu možete pohađati putem učenja na daljinu (preko DL platforme) ili tradicionalno.Učenje online, sa bilo kog mesta na svetu, kada god Vama odgovara


Učenje na daljinu ili DL nastava na ITAcademy omogućava polazniku pohađanje nastave koje se u potpunosti ostvaruje od kuće, ili sa drugog mesta koje polaznik izabere. Ovaj način obrazovanja je prilagođen svim polaznicima kojima je potrebno da sami izaberu vreme i mesto za pohađanje nastave i izvršavanje nastavnih obaveza. Polaznici koji se odluče da pohađaju DL nastavu, tj. uključe se u proces učenja na daljinu, svim materijalima mogu pristupiti na DL platformi, sa svakog mesta koje im omogućava internet konekciju. 

 

➩ U DL kursevima je sve što Vam je potrebno za učenje, i više od toga

 

Polaznicima se na platformi dodeljuju DL kursevi, koji sadrže tekstualne materijale, multimedije, testove za vežbu, praktične zadatke, preporučenu literaturu, repozitorijum sa dodatnim materijalima, zvanične testove za proveru znanja. Multimedijalni materijal se takođe redovno dostavlja i na CD-u.

 

➩ Direktan prenos predavanja možete gledati i od kuće, kao da ste na času

 

Kao posebnu pogodnost, DL polaznici, prema sopstvenom izboru, mogu pratiti i Live stream (direktan prenos „živih” predavanja), namenjenih tradicionalnim polaznicima, u toku kojih, putem chata, mogu postavljati pitanja predavaču. Pored direktnog uključivanja u ova predavanja, polaznici imaju mogućnost da ih prate i kasnije, pristupom Video arhivi. Live stream za DL polaznike nije obavezan, već predstavlja dodatnu mogućnost za sve one koji žele da upotpune svoja znanja na ovaj način. Izvršenje nastavnih obaveza nije vezano za praćenje predavanja koja se prenose.

 

➩ Pitajte predavača o svemu što Vam nije jasno

 

U toku DL nastave polaznici mogu da postavljaju pitanja voditelju kursa, i da dobiju kvalitetnu povratnu informaciju o svim praktičnim radovima, koje predaju u toku obrazovnog procesa. Ovim se obezbeđuje dinamičnost u procesu učenja i praktična primena stečenih znanja.

 

➩ Chat konsultacije kao dodatna pomoć u učenju

 

Polaznicima su omogućeni i posebni termini za chat ili whiteboard konsultacije, koje sprovodi voditelj kursa za konkretnu grupu, na kojima mogu dobiti dodatnu pomoć u procesu učenja.

 

➩ Forumi za razmenu znanja i ideja

 

Kako bi se DL polaznicima pružilo iskustvo aktivnog učenja, u određenim kursevima obezbeđeni su forumi i EDU wallovi, koji omogućuju diskusiju, razmenu iskustava, znanja i veština među polaznicima, podstičući učenje i otvarajući mogućnost prenošenja i stvaranja znanja.

 

➩ Najrazvijeniji sistem podrške u učenju za sve

 

Na DL platformi obezbeđen je sistem podrške u učenju za polaznike, koji im omogućava detaljan uvid u planirane obaveze, ostvareni uspeh, preporuke o tempu napredovanja, često postavljana pitanja, rečnik pojmova, bazu poslatih radova, pristup svim važnim uputstvima, kao i jednostavan način slanja svih pitanja, predloga i sugestija.

 

Edukacija u najmodernijim računarskim laboratorijama, „oči u oči sa predavačem


Tradicionalna nastava na ITAcademy je slična blended learningu, tj. tradicionalnoj nastavi koja je u velikoj meri obogaćena svim prednostima upotrebe modernih tehnologija i omogućava izvršavanje velikog broja obaveza i od kuće.

 

➩ Online predavanja dostupna i polaznicima koji nastavu pohađaju tradicionalno

 

Polaznici koji se odluče da pohađaju tradicionalnu nastavu, osim ličnim prisustvom, predavanja mogu pratiti i putem Live streama, u toku kojeg mogu, pomoću chata, postavljati pitanja predavaču, ili isti odgledati i pristupom Video arhivi, što im omogućava da i na ovaj način izvrše svoje obaveze vezane za pohađanje nastave.

 

➩ Interaktivna nastava

 

Polaznici imaju mogućnost da uvek postave pitanja predavaču, kao i da zajedno sa kolegama učestvuju u različitim aktivnostima u toku nastave, jer se u nastavi neguje interaktivni pristup, koji podrazumeva da je polaznik u centru obrazovnog procesa.

 

➩ Dodatne konsultacije kao pomoć u učenju – kad god Vama odgovara

 

Polaznicima su omogućeni i posebni termini za konsultacije, ukoliko su im potrebna dodatna objašnjenja ili pomoć u procesu učenja.

 

➩ Polaganje završnog rada 

 

Završni rad se polaže u prostorijama ITAcademy, u već dobro poznatom okruženju – sa kolegama i profesorima, koji su vam prethodnih godinu dana bili partneri u usvajanju znanja i usavršavanju veština.  Polaganje ispita na ITAcademy ne predstavlja stres i problem, naprotiv. Naši polaznici su sigurni u svoje znanje i svoj uspeh.

 

➩ Poklon kursevi za polaznike

 

U toku školovanja, proces učenja je potpomognut različitim servisima. Tradicionalni polaznici kurseve engleskog jezika prate i polažu preko DL platforme. Takođe, u toku godine dobijaju dosta poklon kurseva, koje, prema vlastitom izboru, pohađaju pristupom platformi, tj. učeći na daljinu. Na ovaj način, našim polaznicima omogućavamo da se upoznaju sa metodologijom učenja na daljinu, što ih priprema za učešće u ovakvom procesu u budućnosti, koje je u velikim i uspešnim svetskim kompanijama standardni način usavršavanja zaposlenih.

 

Ali, to nije sve!


DL i tradicionalni polaznici, pored svega navedenog, imaju i mogućnost korišćenja dodatnih servisa koji doprinose kvalitetu nastavnog procesa na ITAcademy i čine da ovaj obrazovni ciklus bude još kompletniji.

 

➩ Najopremljenija biblioteka 

 

Korišćenje biblioteke i mogućnost predlaganja kupovine literature koja bi pomogla u proširenju znanja iz oblasti u kojoj se usavršavaju, predstavlja još jednu mogućnost koja doprinosi kvalitetu procesa učenja, a koja je dostupna polaznicima i DL, i tradicionalne nastave.

 

➩ Besplatna pripremna nastava za polaganje međunarodnih ispita

 

Svim polaznicima je omogućena pripremna nastava za polaganje međunarodnih ispita u cilju dobijanja odgovarajućih sertifikata.

 

➩ Budite uvek u toku sa svime – besprekoran online servis i sistem obaveštavanja polaznika

 

Pored svega ovoga, polaznici imaju pristup i Online servisu koji im omogućava da na jednom mestu pristupe svim rasporedima, dodatnim materijalima i drugim važnim informacijama. Takođe, polaznicima se uvek prosleđuju sva važna obaveštenja kroz sistem obaveštavanja putem poruka.

 

➩ Posao za polaznike ITAcademy

 

Usluge Centra za razvoj karijere takođe su dostupne DL i tradicionalnim polaznicima. Rad Centra odnosi se na povezivanje polaznika sa kompanijama koje zapošljavaju kadrove, distribuiranje oglase za posao, prakse i druga angažovanja, sprovođenje  besplatne edukacije za polaznike, pružanje savetodavne usluge i pomoć prilikom izrade radne biografije.

 

➩ Najsavremenije metode efikasnog učenja

 

Kako bismo svim polaznicima pomogli da unaprede svoje sposobnosti i veštine, obezbedili smo i Priručnik o efikasnom učenju, kao i DL kurs koji za cilj ima da im pomogne u savladavanju metoda efikasnog učenja.

 

➩ Studentska služba i tehnička podrška uvek tu za Vas

 

U cilju potpune podrške, polaznicima je u obrazovnom procesu obezbeđena i stalna pomoć studentske službe i tehničke podrške.

 

Metodologija garantovanog uspeha


Kao što možete primetiti, trudili smo se da oba načina pohađanja nastave upotpunimo prednostima koje ima učenje na daljinu, i koje ima tradicionalna nastava. Na ovaj način smo obezbedili sveobuhvatan pristup i kvalitet procesa nastave i učenja, ali i maksimalno izašli u susret poštovanju obrazovnih potreba polaznika.

 

Posebna Arhitektura saznanja koju smo razvili, pomaže polazniku da stekne i usavrši znanja iz oblasti koju je odabrao, koristeći metode učenja koje njemu najviše odgovaraju, shodno preferencijama, dosadašnjem iskustvu u obrazovnom procesu, stilu učenja i raspoloživom vremenu, ali i mnogo više od toga.

 

Pored sticanja znanja u izabranoj oblasti i međunarodno priznatih sertifikata, ovako razvijena Arhitektura saznanja pruža potpunu podršku polazniku, pomaže mu da unapredi svoju sposobnost učenja, upoznaje ga sa savremenim metodama i načinima obrazovanja, pomaže mu u daljem razvoju karijere i omogućava mu da veštine i znanja koja je stekao prezentuje u poslovnom svetu na najadekvatniji način. Da bude prepoznat, kreativan i uspešan.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde