ASP.NET programming

Cilj kursa

Osposobljavanje polaznika za samostalno kreiranje i održavanje Web aplikacija primenom ASP.NET 2.0 tehnologije. Posebna pažnja se poklanja pristupu i manipulaciji podacima iz baze podataka, nadzoru web aplikacije i sigurnosti web aplikacije. Detaljno su obrađena sva poboljšanja koja uvodi Visual Studio .NET 2005, a to su master strane, kontrole za navigaciju, kontrole za logovanje, web delovi, nove kontrole za prikaz i manipulaciju podacima iz baze koje omogućavaju unos i editovanje podataka bez pisanja koda. Tu su još obuhvaćeni i korisnički profili , podrška za pisanje klijentski skriptova, validacione kontrole, stilovi, teme itd. Obuhvaćeni su svi aspekti sa kojima se programer sreće u izradi realne web aplikacije čime se polaznika osposobljava za samostalnu izradu realnih poslovnih web aplikacija.

Sadržaj kursa

 • Uvod u ASP.NET
 • Programiranje Web aplikacije
 • Dogadjaji i postback
 • HTML serverske kontrole
 • Web serverske kontrole
 • Rad sa master stranama
 • Održavanje stanja u web aplikaciji
 • Nadzor  web aplikacije
 • Kontrole za navigaciju
 • Validacija korisničkog ulaza
 • Primena stilova i tema
 • Pisanje klijentskih skriptova
 • Korisničke kontrole
 • Razvoj web delova (Web parts)
 • Sigurnost web aplikacija
 • Kontrole za logovanje
 • Korisnički profili
 • Konektovanje na bazu podataka
 • Izvršavanje komandi nad bazom podataka
 • Izvršavanje diskonektovanih operacija
 • Rad sa parametarskim upitima i uskladištenim procedurama
 • GridView web serverska kontrola
 • DetailsView web serverska kontrola
 • FormView web serverska kontrola

 

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.