Autodesk Revit Structure

Opis kursa:

Na kursu se obrađuju osnovni principi Building information modelinga ili skraćeno BIM. Ovakav vid modelovanja sadrži kompletne podatke o dizajnu, projektu i sistemu dokumentacije koji podržava projekat, crteže i tabelarne prikaze potrebne za građenje projekta. Revit Structure se smatra tehnološki najnaprednijim softverom za ovakvo modelovanje na današnjem tržištu.

Cilj kursa:

Revit je dizajniran kao BIM platforma posebno namenjena za rešavanje problema polja arhitekture, inženjerstva i konstrukcije. Cilj ovog kursa je da se korisnici upoznaju sa osnovnim principima ovog vida modelovanja, kao i da se osposobe za praktičan rad na dokumentaciji i modelovanju jednog građevinskog projekta.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde