Building Construction - Program za sadašnje i buduće građevince

 

Posetili ste stranicu o ITAcademy programu koji više nije aktuelan.

Programi na ITAcademy se konstantno prilagođavaju najnovijim IT tehnologijama i trendovima na tržištu. Pogledajte nove smerove sa ovog odseka koji će vam doneti najaktuelnije veštine i prestižne međunarodne sertifikate.

3D Design & CAD

 


 

Program Building Construction namenjen je za sadašnje graditelje, ali i one koji to žele da postanu. Na ovom programu naučićete sve elemente projektovanja i testiranja građevinskih objekata uz pomoć računara. Naučićete kako da upotrebom naprednog softvera Autodesk Revit smanjite troškove na građevinskim projektima, a istovremeno značajno smanjite vreme koje je do juče bilo potrebno prilikom izrade projektne dokumentacije.

Upoznaćete se sa osnovnim elementima objekata, kao i načinom njihovog prikazivanja. Obradićete i osnovne principe dimenzionisanja elemenata objekta, kao i uvod u prikaz instalacija u objektu.

Cilj programa je da vas osposobi za osnovni prikaz građevinskih elemenata kroz planove i prostorni prikaz.

Povećajte brzinu i kvalitet projektovanja

Pohađanjem ovog programa naučićete statičku i dinamičku analizu u ravanskim i prostornim konstrukcijama, kao i dimenzionisanje betonskih, čeličnih i drvenih elemenata u građevinskim konstrukcijama.

Na kursu ćete obraditi i osnovne alate za vizuelizaciju u programu Autodesk Architecture i 3ds Max i njegovim dodacima, upoznati se sa upotrebom materijala u arhitekturi, njihovim realnim prikazom i svetlom u arhitektonskoj vizuelizaciji. Naučićete sve o principima napredne arhitektonske vizuelizacije, renderovanja i finalne produkcije arhitektonskih crteža i rendera.

Budite arhitekta i građevinac u jednom

Autodesk Revit predstavlja kompletno rešenje u svim fazama projektovanja i izradi projektne dokumentacije u visokogradnji (arhitektura i građevinarstvo). Na ovom programu, projektovaćete modele zgrada u 2D, 3D ili oba istovremeno i kreirati osnove, preseke, izglede i tabele. Sve informacije koje poseduje model su dinamički povezane, tako da možete biti sigurni da će vaši crteži biti ažurni i konzistentni tokom čitavog procesa projektovanja.

Takođe, radićete sa 3D parametarskim arhitektonskim modelima. Ovakav način rada dovodi do veće produktivnosti, jer vam omogućava da se plan pogleda brzo prebacite na 3D prostorni ili renderovani pogled i napravite raspored kakav želite. Pošto u Revit-u kreirate parametarski model zgrade, sve promene moguće je izvršiti jednostavno i sve što je vezano za njih će biti ažurirano. A to povećava preciznost vašeg rada.

Naučite kako da programi rade za vas

Program Autodesk Revit obezbeđuje prvenstvenu podršku opravdanosti projekata, otkrivanju nedostataka i propusta, planiranju konstrukcija, fabrikaciji i proizvodnji istovremeno olakšavajući saradnju inženjera, projektanata, konstruktora i investitora. Manje ili veće izmene prilikom izrade projekta su automatski "prosleđene“ kroz celokupni projekat i dokumentaciju, čime su procesi koordinirani, a dokumentacija pouzdana.

Stvarajte neverovatne 3D oblike pomoću moćnih alata

Program Autodesk Revit obezbeđuje rane analize formi objekata, čime je unapređen proces odlučivanja jer projektni timovi raspolažu preciznim informacijama u najranijim fazama procesa projektovanja. Pomoću programa Autodesk Revit naučićete lako da skicirate, stvarate 3D oblike i interaktivno rukujete oblicima, kao i pripremate modele za fabrikaciju i konstrukciju uz pomoć ugrađenih alata za kreiranje i razradu složenih formi.

 

Building Construction - plan i program 2016/2017.

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 GEO Geometry 18
2 TEC Technical Drawing (with details) 18
3 NGP Descriptive Geometry and Perspective 18
4 MMO Manual Modeling 18
5 CQD Croquis Drawing 18
6 EL1 English Language 1 online

II HALF

No. Code Class No. of classes
7 C2D Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D) 36
8 3DM Introduction to 3ds Max 24
9 GRE Construction Elements 32
10 ARM Architectural Management 32
11 VIS Visualization 24
12 AVI Architectural Visualization 20
13 ARS Autodesk Revit Structure 24
14 PRJ Project 12
15 EL2 English Language 2 online
16 FCE FCE/BEC Vantage* online

* Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Building Construction programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Program Building Construction obuhvata 16 predmeta:

1. Geometry

Na ovom kursu se obrađuje geometrija i njena osnovna načela. Proučavaju se osnovni geometrijski elementi: tačka, linija, površina, trouglovi i mnogouglovi, kao i mnogi prostorni oblici (kocka, tetraedar, kupa, valjak, lopta). Polaznik kursa se pored osnovnih geometrijskih svojstava elemenata upoznaje i sa osnovnim elementima metrike. Ovaj kurs postavlja osnovu za nadgradnju znanja i uspešan rad sa CAD softverima i dizajnom koji se može primeniti u različitim oblastima arhitekture i informacionih tehnologija.

2. Technical Drawing

Na kursu se obrađuju tehnike i modeli tehničkog crtanja. Proučavaju se standardizacija, projektovanje, presek, kotiranje, tolerancija i izrada sklopnih crteža. Polaznik kursa se osposobljava za uspešnu primenu tehničkog crtanja, bolje razumevanje prostora i rad u različitim softverskim CAD paketima.

3. Descriptive Geometry and Perspective

Na kursu se polaznik upoznaje sa osnovnim elementima nacrtne geometrije. Između ostalog, proučava i upotrebu linije i ravni u prostoru, kao i prostorne oblike, a upoznaje se i sa crtanjem u kosoj projekciji kao i sa crtanjem u perspektivi. Ovo je fundamentalni predmet koji postavlja osnove za dalju nadgradnju znanja iz oblasti arhitekture, dizajna, CAD-a i projektovanja.

4. Manual Modeling

Na kursu Manual Modeling polaznici uviđaju i usvajaju logiku modelovanja kroz pravljenje maketa, zatim, kroz obrađivanje i primenu stečenog znanja o linearnim i površinskim elementima, zakrivljenim površinama, ali i kroz modelovanje terena i razvijanje mreže obekata.

5. Croquis Drawing

Ovaj kurs potpuno osposobljava polaznike da samostalno crtaju i vizuelno predstave svoje ideje. Na njemu će naučiti da primenjuju sve gradivne elemente crteža prilikom realizacije svojih ideja. Kurs ih upoznaje ne samo sa prirodom crteža i tehnikama koje će im pomoći da oslobode ruku, već i sa konkretnom primenom kroki crteža u različitim disciplinama i granama dizajna. Savladaće osnovne principe dobre kompozicije, gradivne elemente crteža i crtanje perspektive.

6. English Language 1

Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
  • Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

7. Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D)

Osposobljava polaznike za izradu crteža na računaru pomoću programa AutoCAD. Upoznaje ih sa načinima upotrebe alata za crtanje i modifikovanje 2D objekata, korisničkim okruženjem, radom sa tekstom na crtežu, blokovima, kotiranjem, dobijanjem podataka o objektima i štampanjem crteža. Po uspešnom završetku ovog kursa, polaznici će moći samostalno da rade crteže u programu AutoCAD, uređuju ih i štampaju.

8. Introduction to 3ds Max

Kurs uvodi polaznike u svet 3ds Max programa i obučava ih da uspešno koriste alate za kreiranje, selekciju i modifikaciju objekata u ovom programu. Krajnji cilj kursa je da polaznici nauče da u svakodnevnom radu primenjuju znanja o načinu primene materijala, mapa i svetala na objekte, ali i da znaju da renderuju slike i rade animaciju.

9. Construction Elements

Polaznik se upoznaje sa osnovnim elementima objekata (stub, greda, temelj, zid, krov, vrata, prozori, stepenice) i načinom njihovog prikazivanja. Između ostalog, obrađuju se i osnovni principi dimenzionisanja elemenata objekta, a polaznici se uvode i u prikaz instalacija u objektu.

10. Architectural Management

Kurs obrađuje osnove menadžmenta: planiranje, organizovanje, kontrolu i motivisanje članova organizacije. Uz to, polaznik savlađuje osnovne principe predmera i predračuna svih građevinskih radova, tako da će nakon kursa biti sposoban da proceni količinu potrebnih radova i uradi predračun konačne cene izvođenja istih.

11. Visualization

Polaznici stiču znanje i iskustvo u radu sa osnovnim alatima za vizuelizaciju u programu 3ds Max i njegovim dodacima, kao i u primeni materijala, svetla i kamere u vizuelizaciji. Osim toga, upoznaće se i sa osnovama i načinima renderovanja.

12. Architectural Visualization

Upoznaje polaznike sa osnovnim alatkama za vizuelizaciju u programima Autodesk Architecture i 3ds Max, kao i njihovim dodacima. Osim toga, polazici uče i kako da koriste svetlo i materijale u arhitektonskoj vizuelizaciji i kako da ih prikažu što realnije.

13. Autodesk Revit Structure

Na kursu se obrađuju osnovni principi Building information modelinga ili skraćeno BIM. Ovakav vid modelovanja sadrži kompletne podatke o dizajnu, projektu i sistemu dokumentacije koji podržava projekat, crteže i tabelarne prikaze potrebne za građenje projekta. Revit Structure se smatra tehnološki najnaprednijim softverom za ovakvo modelovanje na današnjem tržištu.

14. Project

15. English Language 2

Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
  • Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

16. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

 

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u e-Learning varijanti.

Program se organizuje prema predzanju polaznika. Teorija je svedena na minimum, a fokus je na praksi i pripremanju polaznika za profesionalni život. Kroz rad sa Autodeskovim softverima, kroz realne zadatke, savladaćete sve što je potrebno za pravljenje balansa između arhitekte i građavinca.

 

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

ITAcademy je autorizovani Autodesk Training Center (Autodesk ATC), što vam omogućava da nakon školovanja na ovom programu steknete prestižne sertifikate ove kompanije iz oblasti dizajna i projektovanja:

  • AutoCAD Certified User/Professional
  • Autodesk 3ds Max Certified User/Professional
  • Autodesk Revit Structure Certified Professional

Takođe, nakon kompletiranja Building Construction programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Building Construction programu
  • ITAcademy Certified Building Construction Modelist sertifikat

 

Da li ima mesta na Building Construction programu?
Proverite, upisni rok je u toku

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.