Building Game Applications for iOS /OpenGL ES

Opis kursa:

Upoznaćete se sa osnovnim aspektima GLKit framework-a, koji obezbeđuje biblioteke potrebne za kreiranje aplikacija koje koriste OpenGL ES 2.0, ali i sa nešto jednostavnijim, open-source framework-om cocos2d, a sve to u cilju osposobljvanja polaznika za razvoj igrica za iOS platforme. Upoznaćete se sa osnovnim koracima kreiranja igrice, naučićete kako da pravite efektivan i intuitivan interfejs za igrice, kako da dodate zvuk u igricu pomoću OpenAL-a, kako da kreirate animacije, kako da kreirate objekte u igrici, ali i kako da im dodelite funkcionalonsti.

Cilj kursa:

Upoznavanje korisnika sa OpenGL ES i cocos2d framework-ovima i osposobljvanje korisnika za razvoj igrica za iOS platforme.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde