Business Events and Action Planning & Organization

Opis kursa

Ovo predavanje će polaznike provesti kroz ceo proces planiranja i organizaciju događaja (Event Management). Na kursu će se obrađivati proces planiranja i menadžmenta događaja i vrste događaja. Obrađuje se i pojam sponzorstva i finansijske kontrole organizacije događaja.

Cilj kursa

Upravljanje događajima poprilično se razlikuje od poslovnog menadžmenta. Većini poslovnih menadžera dopušteno je da greše i uče na sopstvenim greškama, ali Event manadžeri imaju samo jednu priliku za organizaciju savršenog Event-a. Cilj kursa je da polaznike upozna sa procesom organizovanja poslovnih događaja i da savladaju veštine koje su potrebne kako bi postali uspešni Event menadžeri.