Cambridge International A/AS Level in Computing

Misija školovanja na programu Cambridge International Computing je priprema kandidata za rad na celokupnom procesu projektovanja, izrade i implementacije software-a, od početne analize, planiranja i dizajna, preko kodiranja, testiranja i održavanja software-a. Školovanje podrazumeva rad na konkretnim projektima uskladjenim sa programima jednog od najpriznatijih svetkih univerziteta - Univerziteta Cambridge. 

Program Programming obuhvata niz tema iz oblasti razvoja algoritama, teorije programskih jezika, širokog spektra alata, jezika i tehnologija (Visual Studio, Visual Studio.NET, C++, C#, ADO.NET i dr.). Osim toga, polaznik se upoznaje sa bazama podataka, SQL programiranjem, softverskim inženjerstvom, testiranjem i evaluacijom software-a i dr.

Cilj programa je priprema kandidata za rad u

savremenom poslovnom svetu na širokom spektru poslova, od početnog nivoa programera do vrhunskog projektanta softverskih rešenja, kao i priprema za polaganje za jednu od najprestižnijih internacionalnih diploma - Cambridge International Diploma. 

Veštine kojima ćete vladati po završetku ovog programa su:

· programiranje - pisanje programa za različite svrhe i namene     
· rešavanje kompleksnih problema - prepoznavanje kompleksnih problema i sagledavanje relevantnih informacija za razvoj i evaluaciju opcija i primenu rešenja      
· critical thinking - korišćenje logike i rezonovanja radi prepoznavanja dobrih i loših strana alternativnih rešenja i pristupa      
· aktivno učenje - razumevanje uticaja novih informacija na trenutne i buduće probleme u smislu rešavanja i donošenja odluka
· troubleshooting - otkrivanje razloga operativnih grešaka i donošenja odluka po tom pitanju  

Tehnologija koju ćete savladati u toku ovog programa u vidu poznavanja programskih jezika, platforme i razvojna okruženja je:

· Microsoft Visual Studio
· Microsoft Visual Studio.NET
· Microsoft Visual SourceSafe
· Computer Associates ERwin
· Programski jezik C++
· Programski jezik C#
· ADO.NET tehnologija
· Tehnologije XML (eXtensible Markup Language) web servisa (HTTP, XML i SOAP)
· Upitni jezik TRANSACT-SQL
· MS SQL server
· MySQL server
· Microsoft Visio
· Microsoft Project

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.