Computer systems and software

Cilj kursa: Computer Systems and Software obezbedjuje kandidatima razumevanje suštinskih aspekata računarskog sistema, hardvera, sistemskog softvera, programerskih alata i tehnika, podataka, njihove predstave i strukture, prenosa i umrežavanja. Priprema za polaganje ispita po Cambridge International programu.

 

Sadržaj kursa:

          components of a Computer System;

          system software;

          programming tools and techniques;

          data: their representation, structure and management;

          hardware;

          data transmission and networking.

          systems development life cycle;

          choosing applications software for application areas;

          handling of data in information systems;

          designing the User Interface

          characteristics of information systems;

          implications of computer use

          the functions of operating systems;

          the functions and purposes of translators;

          computer architectures and the fetch-execute cycle;

          data representation, data structures and data manipulation;

          programming paradigms;

          databases;

          use of systems and data;

          systems development, implementation, management and applications;

          simulation and real-time processing;

          common network environments, connectivity and security issues.

 

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.