Construction Elements

Opis kursa:

Polaznik se na kursu Construction Elements upoznaje sa osnovnim elementima arhitektonskih objekata, kao i načinom njihovog prikazivanja. Na kursu se obrađuju i osnovni principi dimenzionisanja elemenata jednog građevinskog objekta.

Cilj kursa:

Cilj ovog kursa je da osposobi polaznik za osnovni prikaz građeninskih elemenata kroz planove i prostorni prikaz.

Sadržaj kursa:

Delovi objekta

  • stub
  • greda
  • temelj
  • zid
  • krov
  • vrata
  • prozori
  • stepenice

Dimezionisanje

  • dimenzije
  • površine

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde