Designing and Developing Azure Applications

Opis kursa:

Kurs obrađuje osnovne pojmove Cloud Computinga, sa akcentom na Microsoft Cloud tehnologije, bazirane na Azure operativnom sistemu. Polaznik će nakon odslušanog kursa biti upoznat sa Cloud Computingom, kroz Microsoft Azure Cloud operativni sistem.

Cilj kursa:

Polaznik će na kraju odslušanog kursa moći da samostalno kreira, objavi i prati .NET aplikacije na Azure sistemu.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde