Kurs Desktop and Application Infrastructure

Napredak modernih tehnologija doprineo je tome da savremeno poslovanje ne može da funkcioniše bez neophodnih fleksibilnih tehnologija koje se međusobno vezuju i pružaju podršku jedna drugoj. Korisnici sve češće koriste više uređaja sa različitih lokacija i zbog toga im je potreban brz i stalan pristup resursima u svakom trenutku. 

Uloga IT sektora jeste upravo da ispuni sve zahteve korisnika i kreira infrastrukturu koja će im omogućiti da ostvare adekvatnu produktivnost. Jedan od najčešćih i najvažnijih zadataka pomenutog IT sektora u okviru jedne organizacije uključuje planiranje, nabavku, instaliranje operativnog sistema i aplikacija, a ovaj kurs baviće se upravo tim pojmovima. 

Kurs Desktop and Application Infrastructure biće fokusiran na alate i servise za automatizaciju instalacije operativnih sistema i aplikacija, kao i za mrežnu distribuciju aplikacija ka klijentskim računarima. Kroz predavanja ćete moći da steknete i važna praktična znanja koja se tiču planiranja same infrastrukture za udaljene instalacije i distribuciju paketa. Pored toga, kurs obuhvata i rad sa lutajućim profilima, ali i podizanje nivoa bezbednosti podataka na klijentskim računarima. 

Nakon uspešno završenog kursa polaznici će znati kako da se upravljaju aplikacijama u fizičkom i virtualnom okruženju, ali i u oblak (cloud) tehnologiji kako na Windows 8, tako i na Windows Server 2012 operativnom sistemu. Osim toga, stečena znanja ćete moći da iskoristite i za dobijanje priznatih međunarodnih Microsoft sertifikata.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Administration Program.

Kurs Desktop and Application Infrastructure – opis i ciljevi

Tokom kursa Desktop and Application Infrastructure, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, usvojićete neophodna znanja i veštine za distribuciju i automatizovanu instalaciju operativnih sistema i aplikacija na klijentske računare. 

Za praćenje predavanja bez poteškoća nisu vam neophodna određena predznanja, s obzirom na to da će vas prethodni kursevi u okviru programa ITAcademy po kome školujete, pripremiti za gradivo koje vas ovde očekuje. Kako biste bili u prilici da postepeno i na što jednostavniji način usvajate nova znanja, celokupan kurs je podeljen u tematske celine, takozvane module. 

Početak kursa obeležiće nastavna jedinica koja će obrađivati koncept distribuirane instalacije operativnog sistema. Nakon toga, sledi tematska celina pod nazivom Windows Image, koja će vam omogućiti da saznate kako se kreiraju i u koju svrhu koriste image fajlovi prilikom instaliranja operativnih sistema na korisničke računare. Fokus narednog modula biće na obezbeđivanju podataka upotrebom Bitlockera i EFS-a, dok sledeća tematska celina ima za cilj da vam predstavi tehnike kreiranja sistemskog imagea. 

Po usvajanju svih pomenutih veština, na red dolazi nešto kompleksnije gradivo koje će obrađivati migraciju korisničkih podataka i podešavanja, a zatim i Light Touch instalaciju. Predavanja u okviru sedmog modula staviće akcenat na distribuciju operativnog sistema kroz upotrebu System Center 2012 Configuration Managera. 

Tokom poslednje trećine kursa na red će doći gradivo koje se tiče Remote Desktop servisa i VDI infrastrukture, kao i lutajućih i redirektovanih korisničkih profila. U tom delu kursa bićete u prilici i da se upoznate sa Grupnim polisama i pojmom Windows Intune u cilju distribucije aplikacija. Na samom kraju kursa, tokom poslednje tematske celine biće vam predstavljena i distribucija softvera kroz korišćenje System Center 2012 Configuration Managera. 

Cilj kursa je da steknete praktične veštine koje će vam omogućiti uvid u način funkcionisanja i korišćenja alata System Center 2012 Configuration Manager, kao i Remote Desktop servisa.

Zašto je važno da pohađate ovaj kurs

U ovom videu predavač Denis Ahmečković objasniće vam šta zapravo predstavlja kurs Desktop and Application Infrastructure. Saznaćete da je kurs osmišljen tako da vam na pristupačan način omogući upoznavanje sa upravljanjem fizičkom i virtualnom aplikativnom infrastrukturom na Windows 8 i Windows 12 operativnim sistemima. Pored toga, čućete koje sve veštine možete usvojiti tokom predavanja, kao i na koji način ta znanja možete iskorisiti za što uspešniju karijeru.

Kurs Desktop and Application Infrastructure

Plan i program predavanja:

1. Koncept distribuirane instalacije operativnog sistema 

 • Životni vek desktop računara 
 • Distribuirana instalacija radnih stanica 
 • Metode distribucije operativnih sistema na računare 

2. Windows Image 

 • Windows Image Format 
 • Upravljanje imageima 

3. Obezbeđivanje podataka upotrebom Bitlockera i EFS-a 

 • Centralizovana bezbednost 
 • Planiranje i implementacija Bitlockera 
 • Planiranje i implementacija EFS-a 

4. Kreiranje sistemskog imagea 

 • ADK 
 • Windows PE 
 • Kreiranje referentnog imagea korišćenjem Windows SIM i Sysprep alata 
 • Kreiranje i upravljanje referentnim imageom 

5. Migracija korisničkih podataka i podešavanja 

 • User State Migration Tool 
 • Migriranje korisničkih podataka i podešavanja pomoću USMT-a 

6. Light Touch instalacija 

 • Planiranje LTI okruženja 
 • Integrisanje Windows DS-a sa MDT-om 

7. Distribucija operativnog sistema korišćenjem System Center 2012 Configuration Managera 

 • Planiranje i distribucija operativnog sistema korišćenjem System Center 2012 Configuration Managera 
 • Pripremanje lokacije za distribuciju operativnog sistema 
 • Kreiranje referentnog imagea korišćenjem Configuration Manager Task sekvenci 

8. Remote Desktop servisi i VDI infrastruktura 

 • Remote Desktop servisi 
 • Planiranje Remote Desktop okruženja 
 • Konfigurisanje VDI distribucije 
 • Podešavanje Session-Based distribucije desktopa 

9. Lutajući i redirektovani korisnički profili 

 • User State virtualizacija 
 • Konfigurisanje Roaming profila, redirekcije foldera i Offline fajlova 
 • Implementiranje UE-V 

10. Grupne polise i Windows Intune u cilju distribucije aplikacija 

 • Distribucija aplikacija korišćenjem Grupnih polisa i Windows Intune 
 • Distribucija aplikacija korišćenjem Windows Intunea 

11. Distribucija softvera korišćenjem System Center 2012 Configuration Manager 

 • Distribucija softvera korišćenjem System Center 2012 Configuration Managera 
 • Aplikacije, paketi i programi u System Center 2012 Configuration Manageru

Polaznici kursa Desktop and Application Infrastructure

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

UpisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde