Desktop and Application Infrastructure Kurs

Opis kursa:

Ovaj kurs se bavi temama koje polaznike osposobljavaju za planiranje, implementaciju i održavanje Windows 8 mrežne infrastrukture i za upravljanje fizičkom i virtualnom aplikativnom infrastrukturom. Polaznici će naučiti kako da upravljaju aplikacijama u fizičkom i virtualnom okruženju, ali i u oblaku, kako na Windows 8 tako i na Windows Server 2012 operativnom sistemu.

Kurs pokriva obuku za polaganje MCSE ispita 70-415 i 70-416.

Sadržaj kursa:

  • Strategija distribucije instalacije operativnih sistema (Microsoft Deployment Toolkit)
  • User State Migration
  • Konfiguracija System Center 2012
  • Dizajniranje strategije za distribuciju aplikacija
  • Instalacija aplikacija korišćenjem grupnih polisa
  • Distribucija aplikacija pomoću Configuration Manager-a
  • Remote Desktop, RemoteApp, Remote Desktop Web Access
  • Windows Server 2012 kao podrška virtualizaciji aplikacija
  • Praćenje performansi i zdravlja radnih stanica

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.