Development of e-learning materials

Cilj kursa: Na kursu se obrađuju tehnike razvoja e-learning materijala počev od priprema tekstova, slika, audio i video zapisa za pojedini e-learning kurs pa sve do pravljenja kompletnog multimedijalnog materijala. Polaznik se upoznaje sa načinima za pravljenje testova na Internetu i njihovim plasiranjem. Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za potpuno samostalnu izradu e-learning materijala za izabranu oblast.

 

Sadržaj kursa:

             Analiza ciljne grupe

             Analiza i definisanje ciljeva kursa

             Izbor tehnologija isporuke e-learning materijala

             Razvoj nastavnog plana i programa

             Planiranje elemenata i sadržaja kursa

             Priprema tekstulanog materijala

             Priprema i obrada slika

             Priprema audio i video zapisa

             Izrada multimedije

             Priprema online testova

             Unos elemenata e-kursa u sistem

             Povezivanje elemenata kursa

             Kontrola kvailteta kursa

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.