Digital Prototyping - Kako da izrađujete prototipe proizvoda brzo i jeftino

 

Posetili ste stranicu o ITAcademy programu koji više nije aktuelan.

Programi na ITAcademy se konstantno prilagođavaju najnovijim IT tehnologijama i trendovima na tržištu. Pogledajte nove smerove sa ovog odseka koji će vam doneti najaktuelnije veštine i prestižne međunarodne sertifikate.

3D Design & CAD

 


 

Jedna od ključnih faza razvoja proizvoda je izrada prototipa. Ova faza dolazi nakon faze projektovanja i konstrukcije i faze izrade tehnološkog postupka proizvodnje, kao završna faza u razvoju proizvoda i test spremnosti za serijsku proizvodnju. Zbog toga informacije koji nastaju u toku proizvodnje prototipa predstavljaju jedan od ključnih faktora za donošenje odluke o tome da li da se ide u serijsku proizvodnju proizvoda ili da se od nje odustane.

Današnji tempo razvoja novih proizvoda te zahtevi globalnog tržišta, od preduzeća zahtevaju brzo prilagođavanje novim uslovima i neprestano usvajanje novih tehnologija. U poslednjih nekoliko godina tehnologija brze izrade prototipova uz računarom podržano konstruisanje (CAD) postala je neizbežan inženjerski alat.

Smanjenje vremena razvoja proizvoda, podsticano stalnim inovacijama i tržišnom borbom, veća složenost proizvoda, potreba za stvarnim modelima u cilju bolje procene oblika, dimenzija, kontrole funkcionalnosti, sve su to činioci koji su uticali na brzi razvoj ove tehnologije i njenu implementaciju u brojna područja inženjerske prakse.

Na programu Digital Prototyping preuzećete veštine koje vam garantuju visoko poznavanje oblasti izrade digitalnih prototipova i mogućnost praktične primene stečenih znanja u praksi.

Pravite realne prototipove

Na ovom smeru upoznaćete se sa upotrebom računara u izradi prototipova kao i raznim tehnikama postprodukcije i pravljenja realnih prototipova na osnovu digitalnih modela.

Naučićete sve o procesu izrade digitalnih prototipova, konceptualnom dizajnu, inženjerstvu, računarskim programima za izradu prototipova, simulaciji i  vizuelizaciji digitalnih prototipova.

Naučite da radite sa Autodesk programima

Autodesk Inventor je softver koji omogućava kreiranje digitalnih prototipova i njihovo testiranje u odnosu na različita okruženja i parametre. To je vodeći Autodesk-ov proizvod u oblasti proizvodnog mašinstva. Trenutno, na svetu postoji blizu 800.000 korisnika ovog najpozatijeg 2D i 3D modeling softvera za mašinstvo. Idealan je za rad sa velikim brojem elemenata i podsklopova u mašinama, postrojenjima, uređajima.

Autodesk Inventor pomaže pri kreiranju, optimizaciji, proveri parametara projekta pri radu sa mašinskim sklopovima, plastičnim delovima, elementima od tankog lima... Sa Autodesk Inventor-om mogu se poboljšati postojeći i razvijati novi proizvodi u smislu novog dizajna proizvoda i opreme. Ovaj program omogućava automatsku izradu i ažuriranje kompletne tehničke dokumentacije u mašinskoj struci.

 

Digital Prototyping - plan i program 2016/2017.

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 GEO Geometry 18
2 TEC Technical Drawing (with details) 18
3 NGP Descriptive Geometry and Perspective 18
4 MMO Manual Modeling 18
5 CQD Drawing 18
6 EL1 English Language 1 online

II HALF

No. Code Class No. of classes
7 C2D Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D) 36
8 C3D 3D AutoCAD Modeling 24
9 3DM Introduction to 3ds Max 24
10 DGP Digital Prototyping 24
11 IND Industrial Design 32
12 ADI Autodesk Inventor 20
13 PRJ Project 12
14 EL2 English Language 2 online
15 FCE FCE/BEC Vantage* online

* Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Digital Prototyping programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Program Digital Prototyping obuhvata 15 predmeta:

1. Geometry

Na ovom kursu se obrađuje geometrija i njena osnovna načela. Proučavaju se osnovni geometrijski elementi: tačka, linija, površina, trouglovi i mnogouglovi, kao i mnogi prostorni oblici (kocka, tetraedar, kupa, valjak, lopta). Polaznik kursa se pored osnovnih geometrijskih svojstava elemenata upoznaje i sa osnovnim elementima metrike. Ovaj kurs postavlja osnovu za nadgradnju znanja i uspešan rad sa CAD softverima i dizajnom koji se može primeniti u različitim oblastima arhitekture i informacionih tehnologija.

2. Technical Drawing

Na kursu se obrađuju tehnike i modeli tehničkog crtanja. Proučavaju se standardizacija, projektovanje, presek, kotiranje, tolerancija i izrada sklopnih crteža. Polaznik kursa se osposobljava za uspešnu primenu tehničkog crtanja, bolje razumevanje prostora i rad u različitim softverskim CAD paketima.

3. Descriptive Geometry and Perspective

Na kursu se polaznik upoznaje sa osnovnim elementima nacrtne geometrije. Između ostalog, proučava i upotrebu linije i ravni u prostoru, kao i prostorne oblike, a upoznaje se i sa crtanjem u kosoj projekciji kao i sa crtanjem u perspektivi. Ovo je fundamentalni predmet koji postavlja osnove za dalju nadgradnju znanja iz oblasti arhitekture, dizajna, CAD-a i projektovanja.

4. Manual Modeling

Na kursu Manual Modeling polaznici uviđaju i usvajaju logiku modelovanja kroz pravljenje maketa, zatim, kroz obrađivanje i primenu stečenog znanja o linearnim i površinskim elementima, zakrivljenim površinama, ali i kroz modelovanje terena i razvijanje mreže obekata.

5. Drawing

Ovaj kurs potpuno osposobljava polaznike da samostalno crtaju i vizuelno predstave svoje ideje. Na njemu će naučiti da primenjuju sve gradivne elemente crteža prilikom realizacije svojih ideja. Kurs ih upoznaje ne samo sa prirodom crteža i tehnikama koje će im pomoći da oslobode ruku, već i sa konkretnom primenom kroki crteža u različitim disciplinama i granama dizajna. Savladaće osnovne principe dobre kompozicije, gradivne elemente crteža i crtanje perspektive.

6. English Language 1

Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
  • Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

7. Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D)

Osposobljava polaznike za izradu crteža na računaru pomoću programa AutoCAD. Upoznaje ih sa načinima upotrebe alata za crtanje i modifikovanje 2D objekata, korisničkim okruženjem, radom sa tekstom na crtežu, blokovima, kotiranjem, dobijanjem podataka o objektima i štampanjem crteža. Po uspešnom završetku ovog kursa, polaznici će moći samostalno da rade crteže u programu AutoCAD, uređuju ih i štampaju.

8. 3D AutoCAD Modeling

Postanite stručnjak za trodimenzionalno modelovanje u programu AutoCAD i ovladajte svim potrebnim alatima u tu svrhu. Na ovom kursu se obrađuju modelovanje jednostavnih i složenih oblika, upotreba osnovnih prostornih oblika, izvodnih i zakrivljenih površina, načini primene materijala i mapa, vrste i primena svetala, postavljanje kamera i rendering.

9. Introduction to 3ds Max

Kurs uvodi polaznike u svet 3ds Max programa i obučava ih da uspešno koriste alate za kreiranje, selekciju i modifikaciju objekata u ovom programu. Krajnji cilj kursa je da polaznici nauče da u svakodnevnom radu primenjuju znanja o načinu primene materijala, mapa i svetala na objekte, ali i da znaju da renderuju slike i rade animaciju.

10. Digital Prototyping

Predstavlja fundamentalni predmet na ovom smeru. Polaznike upoznaje sa osnovama i značajem digitalnih prototipova u svim vidovima dizajna, upotrebom računara u izradi prototipova i različitim tehnikama postprodukcije i konstrukcije realnih prototipova na osnovu digitalnih modela.

11. Industrial Design

Industrijski dizajn predstavlja sve dominantniju vrstu dizajna uopšte, a funkcionalan dizajn presudno doprinosi prepoznatljivosti i tržišnom uspehu brenda. Upravo zbog toga, polaznici na ovom kursu uče osnove industrijskog dizajna, o njegovom kratkom istorijskom razvoju, sam proces dizajniranja i mogućnosti primene znanja iz ove oblasti, kako bi njihova idejna rešenja bila što funkcionalnija.

12. Autodesk Inventor

Ovaj kurs upućuje polaznike u osnovne alatke, funkcionalnosti i trikove za uspešan rad u programu Autodesk Inventor. Suština je da polaznici nauče modelovanje, zatim da urade prikaz mašinskih crteža i digitalnih prototipova, i na kraju da ih prikažu na različite načine kroz 2D crteže i 3D modele.

13. Project

14. English Language 2

Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
  • Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

15. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

 

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u e-Learning varijanti.

Predavanja su dinamična i prilagođena predznanju polaznika. Program je baziran na zadacima koji simuliraju profesionalno okruženje. Savladavanjem vodećih Autodeskovih softvera polaznici će se prevashodno baviti kreiranjem realnih prototipova po digitalnim predlošcima, što je svakodnevni posao industrijskih dizajnera. Na ovaj način, biće osposobljeni za uspešan profesionalni život.

 

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

ITAcademy je autorizovani Autodesk Training Center (Autodesk ATC), što vam omogućava da nakon školovanja na ovom programu steknete prestižne sertifikate ove kompanije iz oblasti dizajna i projektovanja:

  • AutoCAD Certified User/Professional
  • Autodesk 3ds Max Certified User/Professional
  • Autodesk Inventor Certified User/Professional

Takođe, nakon kompletiranja Digital Prototyping programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Digital Prototyping programu
  • ITAcademy Certified Digital Prototyper sertifikat

 

Da li ima mesta na Digital Prototyping programu?
Proverite, upisni rok je u toku

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.