Dinamičke simulacije

Opis kursa

Kurs obuhvata bazične opcije za rukovanje dinamikom u Max-u ili Maya-i.

Cilj kursa

Cilj je upoznavanje polaznika sa kontrolom dinamike u Max-u ili Maya-i. Nakon odslušanog kursa, polaznik će biti sposoban za korišćenje različitih opcija i alata u Maxu ili Maya-i i kreiranje sopstvenih dinamičkih simulacija.

Sadržaj kursa:

 • Osnove dinamike (upozanavanje sa konceptom dinamike, pojmovima i osnovnim elementima)
 • Particle sistemi
 • Dynamic objects
 • Polja sile (maya)
 • Particle flow
 • Rukovanje čvrstim i mekim telima
 • Cloth
 • Hair
 • 2D fluidi
 • 3D fluidi
 • Optimizacija dinamičkih simulacija
 • Bejking dinamičkih simulacija
 • Render dinamičkih simulacija

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde