Geometry

Opis kursa:

Kurs je osmišljen tako da na pristupačan način omogući upoznavanje sa geometrijom. Podeljen je u logičke celine (module) koje vas na detaljan način upoznaju sa tematikom koju obrađuju, počevši od osnovnih geometrijskih elemenata, euklidske geometrije, vektora, geometrije ravni i, konačno, geometrije u prostoru. Poznavanje geometrije nam je neophodno za dalji uspešan rad sa CAD softverima i dizajnom koji možemo primeniti na različite oblasti, dizajn proizvoda, tehnologiju, kao i primenu u arhitekturi i za dalji uspešan rad na polju informacionih tehnologija.

Cilj kursa:

Usvajanje znanja neophodnih za dalje usavršavanje i primenu različitih softverskih paketa namenjenih za dizajn i projektovanje. Upoznavanje polaznika sa svim neophodnim elementima klasične geometrije u cilju boljeg razumevanja prostora, koje će primenjivati kroz ostale kurseve.

Kurs pokriva oblasti Cisco ispita: CCNA - 200-120

Sadržaj:

 • Postulat paralelnosti i preseka
 • Ugao i simetrija
 • Translacija
 • Rotacija
 • Trougao
 • Četvorougao
 • Pravilni mnogouglovi
 • Postulati o dužini
 • Postulati o uglu
 • Postulati o površini i zapremini
 • Prizme
 • Kocka
 • Piramida
 • Lopta
 • Valjak
 • Kupa

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde