Introduction to iOS application Development

Opis kursa:

U ovom kursu upoznaćete se sa osnovnim alatkama potrebnim za razvoj aplikacija za iOS platforme. Upoznaćete se sa Cocoa Touch Framework-om, sa Xcode IDE Instrumentima, iOS Simulatorom, naučićete kako da razvijate jednostavne aplikacije pomoću svih raspoloživih alakti, kako da napravite korisnički interfejs pomoću Interface Builder-a, kako da se registrujete kao iPhone Developer.

Cilj kursa:

Osposobiti korisnika za razvijanje jednostavnijih aplikacija korišćenjem Xcode razvojnog okruženja.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde