Kurs objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje predstavlja posebnu tehniku programiranja koja je nastala osamdesetih godina prošlog veka. Ovakav način programiranja je zapravo paradigma programiranja koja upotrebljava objekte kao osnovu za projektovanje računarskih programa i različitih aplikacija softvera. Objektno orijentisano programiranje se zasniva na različitim tehnikama kao što su modularnost, nasleđivanje, polimorfizam i enkapsulacija.

S obzirom na to da je rešavanje problema pomoću paradigme objektno orijentisanog programiranja veoma slično ljudskom načinu razmišljanja, ovakav način programiranja smatra se prilično jednostavnim za korisnike.

U skoro svim oblastima softvera objektno orijentisano programiranje postalo je standard koji se koristi na svim većim projektima jer spada u veoma ekonomične pristupe. Softver kreiran kroz objektno orijentisano programiranje sastoji se od samostalnih objekata koji su između sebe povezani pomoću atributa i operacija.

Atributi predstavljaju promenljive koje se odnose na objekat, dok operacije čine metode i funkcije koje objekat može da izvršava. Danas objektno orijentisano programiranje spada među najšire prihvaćene tehnike programiranja u IT svetu.

Upravo iz tog razloga, na kursu objektno orijentisanog programiranja upoznaćete se sa njegovim osnovnim idejama i konceptima prateći njihov logički razvoj, uz postepenu nadogradnju. S obzirom na veliku popularnost programskih jezika uopšte, savladavanjem bilo koje oblasti IT-ja imaćete velike šanse za dobijanje odlično plaćenog posla, a učenjem pomenutog objektno orijentisanog programiranja bićete u posebno povlašćenoj poziciji.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Microsoft Windows Development ProgramMicrosoft Web Development ProgramSoftware Development ProgramMicrosoft Development Program i Windows Phone Application Development.

Opis i ciljevi kursa Objektno orijentisano programiranje

Na ovom kursu imaćete priliku da se upoznate sa osnovnim idejama, konceptima i tehnikama objektno orijentisanog programiranja, prateći njihov logički razvoj uz postepenu nadogradnju. Pored toga, dobićete kompletnu sliku o svim razlikama u odnosu na proceduralne i modularne jezike.

Centralna tema kursa je usvajanje apstraktnog načina razmišljanja i razumevanje apstraktnog programiranja. Tokom predavanja dobićete jake teorijske temelje koji će vam kasnije u velikoj meri olakšati usvajanje praktičnih tehnika u projektovanju i pisanju objektno orijentisanog softvera. Saznaćete šta su i kako funkcionišu osnovne premise objektno orijentisanog programiranja, kao što su apstraktni tipovi podataka, enkapsulacija, nasleđivanje, polimorfizam i apstrakcija.

Početna predavanja baviće se upravo tipovima i strukturama podataka i na njima ćete saznati koji su osnovni tipovi podataka, kao i koje su njihove glavne karakteristike. Naučićete kako se formira struktura podataka i koje sve operacije možete izvršavati u okviru nje. Nakon sticanja uvodnih znanja očekuje vas upoznavanje sa apstraktnim tipovima podataka, prednostima njihove primene i načinom na koji se isti reprezentuju u stvarnom svetu.

Dalje tokom nastave naučićete da upoređujete objekte iz realnog sveta sa softverskim objektima da biste mogli da definišete njihove elemente. Zatim će vas iskusni predavači uputiti na tehnike implementacije u objektno orijentisanim jezicima i rešenjima koja se primenjuju kako bi one mogle da funkcionišu.

U ovom delu kursa saznaćete šta su konstruktori, destruktori, generičke klase, apstraktne metode i drugi važni pojmovi. Na kraju ćete naučiti sve što vam je potrebno za projektovanje informacionih sistema kroz postupak modeliranja elemenata sistema upotrebom objektno orijentisanog principa. Spoznaćete pravila jezika za modeliranje UML, kao i načine primene u realnom svetu i na informacionim sistemima.

Praktična znanja i korisne veštine koje usvojite tokom kursa omogućiće vam da se bavite projektovanjem i pisanjem objektno orijentisanog softvera. Tehnike koje steknete na ovom kursu pružiće vam priliku da započnete uspešnu IT karijeru. Pored toga što nećete morati da brinete za posao, nova znanja koja razvijete pružiće vam priliku i da ostvarite odličnu zaradu koja poslednjih godina prati sve školovane stručnjake u oblasti programiranja.

Kurs objektno orijentisano programiranje

Plan i program predavanja

1. Uvod u objektno orijentisano programiranje

 • Upoznavanje sa tipovima i strukturama podataka 
 • Šta su apstrakni tipovi podataka? 

2. Osnovni pojmovi objektno orijentisanog programiranja

 • Upoznavanje sa objektima 
 • Čemu služe klase i kada se koriste?
 • Pojam nasleđivanja u objektno orijentisanom programiranju 

3. Napredni koncepti objektno orijentisanog programiranja

 • Smeštanje objekata u memoriju i tehnike implementacije u objektno orijentisanim jezicima
 • Statičke provere tipova prilikom upućivanja poruka objektima 
 • Tehnike višestrukog i ponovljenog nasleđivanja 

4. Objektno orijentisano projektovanje

 • Uvod u UML i postavka problema 
 • Analiza zahteva i detaljno obrađivanje dijagrama slučaja upotrebe
 • Modeliranje klasa i njihova uloga 
 • Primena dijagrama sekvenci i komunikacije u objektno orijentisanom programiranju 
 • Kada i kako se koriste dijagrami aktivnosti i stanja 
 • Završne faze projektovanja
 • Polaznici kursa objektno orijentisanog programiranja

Polaznici kursa objektno orijentisano programiranje

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok se završava!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde