iOS Development Program

Ovaj program obuhvata rad sa operativnim sistemom Mac OS X i sa programskim jezikom Objective-C, ali i sa drugim alatkama i tehnologijama (kao što su Cocoa Touch Framework, Xcode IDE, SQLite, OpenGL ES,...) neophodnim za uspešan razvoj i distribuiranje vaših aplikacija za iOS platformu.

Pored toga što ćete moći da razvijate različite aplikacije, posebno interesantno u ovom programu jeste to što ćete nakon završenog kursa „Building Game Application“ biti osposobljeni za programiranje igrica na iOS platformi.

Ovaj program omogućava da nakon završetka razvijate aplikacije koje će raditi na svim Apple uređajima koji danas rade pod iOS operativnim sistemom, i to: iPhone, iPad, iPod.

iOS Development Program - plan i program 2016/2017.

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 OSX Introduction to Mac OS X 32
2 OOP Introduction to Object Oriented Programming (Objective-C) 32
3 IOC Introduction to Objective-C 32
4 IOS Introduction to iOS Application Development 32
5 EL1 English Language 1 online

II HALF

No. Code Class No. of classes
6 AOS Advanced iOS application Development 24
7 DDA Data Driven Application for iOS platform 32
8 SWE Software Engineering 12
9 BGA Building Game Applications for iOS/OpenGL ES 32
10 CCS Cambridge Computer Science* online
11 EL2 English Language 2 online
12 PRJ Project /
13 FCE FCE/BEC Vantage** online

* Izborni predmet

** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na iOS Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

NOVO: Intenzivna obuka iOS programiranja - 10 nedelja u učionici ili online

Pored jednogodišnjeg programa, na ITAcademy vam je na raspolagaju i kratki, intenzivni program iOS programiranja koji će vam za samo 10 nedelja omogućiti da savladate sve ključne oblasti neophodne za kreiranje i zaradu od prodaje iOS aplikacija. Ovaj napredni program održava se 3 puta nedeljno u popodnevnim terminima i pokriva sve aspekte programiranja aplikacija na iOS platformi.

Pogledajte više informacija, kompletan plan i program i pogodnosti koje su vam na raspolaganju »

iOS Development Program obuhvata 13 predmeta:

1. Introduction to OS X

Svrha ovog kursa jeste sticanje osnovnog znanja o rada na MAC računarima, onoliko koliko je to neophodno da biste razvijali iOS aplikacije na računaru sa OS X operativnim sistemom.

2. Introduction to Object Oriented Programming (Objective-C)

Kurs proučava osnove objektno orijentisanog koncepta programiranja predstavljene kroz sintaksu jezika Objective-C. Polaznik će se u prvoj polovini kursa upoznati sa osnovnim konceptima objektno orijentisanog programiranja, kao što su kreiranje objekata, klasa i metoda, da bi u drugoj polovini kursa stečeno osnovno znanje proširio naprednijim konceptima kao što su nasleđivanje, polimorfizam, apstrakcija i interfejs.

3. Introduction to Objective-C

U ovom kursu upoznaćete se sa osnovnim aspektima objektnog C-a potrebnim za razvoj aplikacija za iOS platforme. Nakon završenog kursa polaznik bi trebalo da stekne osnovno znanje potrebno za razvoj jednostavnijih programa u objektnom C-u.

4. Introduction to iOS Application Development

U ovom kursu upoznaćete se sa osnovnim alatkama potrebnim za razvoj aplikacija za iOS platforme. Cilj je da se korisnik osposobi za razvijanje jednostavnijih aplikacija korišćenjem Xcode razvojnog okruženja.

5. English Language 1

Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
  • Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

6. Advanced iOS application Development

U ovom kursu naučićete kako da pravite univerzalne aplikacije, odnosno aplikacije koje će biti podržane na svim uređajima koji imaju iOS platformu, bez obzira kolike su im veličine ekrani. Bićete osposobljeni za razvoj naprednijih i u pogledu funkcionalnosti bogatijih aplikacija.

7. Data-Driven Application for iOS platform

Na ovom kursu naučićete šta je to istrajnost podataka i zašto je bitna. Cilj kursa je osposobljavanje korisnika za razvoj aplikacija koje komuniciraju sa bazama podataka za iOS platforme.

8. Software Engineering

Predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera, primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Definiše se i kao razvoj, upravljanje i održavanje softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

9. Building Game Applications for iOS /OpenGL ES

Upoznaćete se sa osnovnim koracima kreiranja igrice, naučićete kako da pravite efektivan i intuitivan interfejs za igrice, kako da dodate zvuk u igricu pomoću OpenAL-a, kako da kreirate animacije, kako da kreirate objekte u igrici, ali i kako da im dodelite funkcionalnosti.

10. Cambridge Computer Science

Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku kursa obrađuje se bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu bavi strukturama podataka i algoritmima.

11. English Language 2

Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
  • Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

12. Project

Cilj završnog projekta je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

13. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

 

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u dinamičnoj e-Learning varijanti.

Predavanja su prilagođena predznanju polaznika. Program je svojevrsna obuka koja polaznike sprema za uzbudljiv život profesionalca u Apple okruženju.

Praktični zadaci koji su okosnica programa spremaju polaznike za razvijanje aplikacija optimizovanih za Apple uređaje poput iPhonea, iPada ili iPoda.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate

MMAD SERTIFIKAT

Svi polaznici smera iOS Development Program nakon odslušane nastave imaju mogućnost polaganja za MMAD (Master Mobile Application Developer) sertifikat koji predstavlja jedinstvenu i priznatu potvrdu veština i znanja za razvoj mobilnih aplikacija na svim platformama (Xcode, Eclipse i Visual Studio). Ovaj sertifikat je veoma vredno svedočanstvo o ekspertizi za programiranje aplikacija na najpopularnijum operativnim sistemima – Android, iOS i Windows. 

  • MMAD (Master Mobile Application Developer)

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici iOS Development programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja iOS Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom iOS Development programu,
  • ITAcademy Certified iOS Developer sertifikat

 

Da li ima mesta na iOS Development programu?
Proverite, upisni rok je u toku

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde