IT Management - II godina

 

Third Quarter Semester - ITM

RB

ŠIFRA

KURS

FOND

14

MIS

Menadžment Informacioni Sistemi

2+0+1

15

SA

Sistemska Administracija

0+0+4

16

E3

Engleski jezik UpperIntermediate

4+0+1

17

MIT

Marketing u Informacionim Tehnologijama

2+0+1

18

BIP

Biznis i preduzetništvo

2+0+1

19

MLJR

Menadžment ljudskih resursa

2+0+1

20

SQL

SQL programiranje i administracija

2+4+1

21

M

Menadžment

2+0+1

 

Fourth Quarter Semester - ITM

RB

ŠIFRA

KURS

FOND

22

EP

Elektronsko poslovanje

2+0+1

23

SI

Sofversko inženjerstvo

2+0+1

24

ZIT

Zaštita IT infrastrukture

2+0+1

25

FM

Finansijski menadžment

2+0+1

26

E4

Poslovni engleski jezik za IT stručnjake

4+0+1

27

PVPK

Profesionalne veštine i priprema za karijeru

1+1+1

28

UK

Upravljanje kvalitetom

2+0+1

29

P

Projekat

0+0+1

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.