ITPro Serbia okupljanje u Beogradu, petak 26.2.2016.