Java Core Programming


Opis kursa:

Kurs obuhvata uvod u osnove programiranja kroz Java okruženje, kao i uvod u objektno orijentisano programiranje. Obuhvata osnovne komponente, tipove podataka, promenljive, operatore, kontrolu toka, objektno programiranje, osnovno rukovanje fajl sistemom i podacima. Kurs obrađuje pomenute tematike kroz osnovne Java klase.


Cilj kursa:


Upoznavanje korisnika sa osnovnim konceptima programiranja, kroz programski jezik Java. Korisnici se osposobljavaju za upotrebu standardnih programerskih tehnologija i rešavanje problema, i upoznaju sa objektno orjentisanim konceptom kroz programski jezik Java.


Sadržaj kursa:


1. Uvod u Javu

 •     Opis jezika i uvod u Java programiranje
 •     Java SE paketi i njihova namena
 •     Instalacija i podešavanje okruženja
 •     Kreiranje, prevođenje i startovanje Java konzolne aplikacije
 •     Testiranje i dibag
 •     Sintaksa jezika


2.  Promenljive, operatori, tipovi

 •     Tipovi podataka
 •     Promenljive
 •     Konstante
 •     Operatori


3. Uvod u klase i objekte

 •     Uvod u klase
 •     Definisanje klasa
 •     Članovi klase
 •     Instanciranje klase
 •     Boxing i unboxing
 •     Interfejsi
 •     Apstraktne klase


4. Nizovi i kolekcije

 •     Kreiranje nizova
 •     Upotreba nizova
 •     Višedimenzionalni nizovi
 •     Kolekcije
 •     Liste
 •     Hash tabele
 •     Mape


5. Kontrola toka programa

 •     If else struktura
 •     Switch case struktura
 •     Ternarni operator


6. Petlje

 •     For petlja
 •     While petlja
 •     Korišćenje iteratora


7. Metode

 •     Kreiranje metoda
 •     Upotreba metoda
 •     Prepisivanje metoda
 •     Apstraktni metodi


8. Upravljanje izuzecima

 •     Try, catch, finally blokovi


9. Upravljanje podacima

 •     Konektovanje na bazu podataka
 •     Preuzimanje, unos, izmena i brisanje podataka iz baze (CRUD)

 

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Prolećni upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde